ಮುಚ್ಚಿ

ನೇಮಕಾತಿಗಳು

ಕ್ರ. ಸಂ. ಹುದ್ದೆಯ ಹೆಸರು ಪ್ರಕಟಣೆ ದಿನಾಂಕ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ ಸ್ಥಿತಿ
1 ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ MGNREGA ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ 28/07/2020 10/08/2020 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ