ಮುಚ್ಚಿ

ವಿಕಲಚೇತನರ ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯನಾಗರಿಕರ ಸಬಲೀಕರಣ ಇಲಾಖೆ

Filter Document category wise

ಫಿಲ್ಟರ್

ವಿಕಲಚೇತನರ ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯನಾಗರಿಕರ ಸಬಲೀಕರಣ ಇಲಾಖೆ
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ದಿನಾಂಕ View / Download
ವಿಕಲತೆ ನಿವಾರಣಾ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿ. 30/06/2018 ನೋಟ (648 KB)
ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಆಧಾರ ಯೋಜನೆ 30/06/2018 ನೋಟ (786 KB)
ಯಂತ್ರಚಾಲಿತ ದ್ವಿಚಕ್ರವಾಹನ 30/06/2018 ನೋಟ (1 MB)
ಸಾಧನ ಸಲಕರಣೆಗಳು 30/06/2018 ನೋಟ (1,004 KB)
ಟಾಕಿಂಗ ಲ್ಯಾಪ್ ಟಾಪ್. 30/06/2018 ನೋಟ (617 KB)
ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ವಿಕಲಚೇತನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ. 30/06/2018 ನೋಟ (643 KB)
ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯುವ ವಿಕಲಚೇತನರಿಗೆ ಶುಲ್ಕ ಮರುಪಾವತಿ. 30/06/2018 ನೋಟ (740 KB)
ವಿಕಲಚೇನತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ. 30/06/2018 ನೋಟ (1 MB)
ಬಡ ವಿಕಲಚೇತನರಿಗೆ ಮಾಸಿಕ ನಿರ್ವಹಣಾ ಭತ್ಯೆ. 30/06/2018 ನೋಟ (463 KB)
ವಿಕಲಚೇತನರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಇರುವ ಅಧಿನಿಯಮಗಳು. 30/06/2018 ನೋಟ (1 MB)