ವಿಕಲಚೇತನರ ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯನಾಗರಿಕರ ಸಬಲೀಕರಣ ಇಲಾಖೆ

ವಿಕಲಚೇತನರ ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯನಾಗರಿಕರ ಸಬಲೀಕರಣ ಇಲಾಖೆ
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ದಿನಾಂಕ ಡೌನ್ಲೋಡ್ / ಲಿಂಕ್
ವಿಕಲತೆ ನಿವಾರಣಾ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿ. 30/06/2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ(648 KB)
ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಆಧಾರ ಯೋಜನೆ 30/06/2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ(786 KB)
ಯಂತ್ರಚಾಲಿತ ದ್ವಿಚಕ್ರವಾಹನ 30/06/2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ(1 MB)
ಸಾಧನ ಸಲಕರಣೆಗಳು 30/06/2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ(1,004 KB)
ಟಾಕಿಂಗ ಲ್ಯಾಪ್ ಟಾಪ್. 30/06/2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ(617 KB)
ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ವಿಕಲಚೇತನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ. 30/06/2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ(643 KB)
ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯುವ ವಿಕಲಚೇತನರಿಗೆ ಶುಲ್ಕ ಮರುಪಾವತಿ. 30/06/2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ(740 KB)
ವಿಕಲಚೇನತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ. 30/06/2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ(1 MB)
ಬಡ ವಿಕಲಚೇತನರಿಗೆ ಮಾಸಿಕ ನಿರ್ವಹಣಾ ಭತ್ಯೆ. 30/06/2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ(463 KB)
ವಿಕಲಚೇತನರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಇರುವ ಅಧಿನಿಯಮಗಳು. 30/06/2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ(1 MB)