ಮುಚ್ಚಿ

ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ

ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ತಾಲೂಕು ಟಾಸ್ಕ ಪೊರ್ಸ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ನಡುವಳಿಗಳು
ಸಭೆ ನಡವಳಿಯ ವಿವರಗಳು ಸಭೆ ನಡೆದ ದಿನಾಂಕ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಮತ್ತು ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ ದಿನಾಂಕ
ತೇರದಾಳ ಶಾಸಕರ ಟಾಸ್ಕ ಪೋರ್ಸ್‌ ನಡುವಳಿ 10-11-2023 15-12-2023
ಬೀಳಗಿ ಶಾಸಕರ ಟಾಸ್ಕಪೋರ್ಸ್‌ ಸಭೆ ನಡುವಳಿ 16-11-2023 15-12-2023
ಜಮಖಂಡಿ ಶಾಸಕರು ಟಾಸ್ಕ ಪೋರ್ಸ ನಡುವಳಿ 16-11-2023 15-12-2023
ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಶಾಸಕರ ಟಾಸ್ಕಪೋರ್ಸ ಸಭೆ ನಡುವಳಿ 18-11-2023 15-12-2023
ಹುನಗುಂದ & ಇಲಕಲ್ಲ ಶಾಸಕರ ಸಭೆ ನಡುವಳಿ 21-11-2023 15-12-2023
ಮುಧೋಳ ಶಾಸಕರ ಸಭೆ ನಡುವಳಿ 25-11-2023 15-12-2023
ಬಾದಾಮಿ& ಗುಳೇದಗುಡ್ಡ ಶಾಸಕರ ಸಭೆ ನಡುವಳಿ 02-12-2023 15-12-2023

 

ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ಬರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕುರಿತು ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಸಭೆಯ ನಡುವಳಿಗಳು
ಸಭೆ ನಡೆದ ವಿವರಗಳು/ದಿನಾಂಕ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಮತ್ತು ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ ದಿನಾಂಕ ಸಭೆ ನಡವಳಿಯ ವಿವರಗಳು
26-06-2023 15-12-2023 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
16-09-2023 15-12-2023 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
08-11-2023 15-12-2023 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
16-11-2023 15-12-2023 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
21-11-2023 15-12-2023 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
07-12-2023 15-12-2023 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
07-12-2023 15-12-2023 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
14-12-2023 15-12-2023 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಮೇವಿನ ಬೀಜದ ಮಿನಿ ಕಿಟ್‌ ವಿತರಿಸಿದ ವಿವರಗಳು 16-12-2023 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ತಹಶಿಲದಾರರ ಪಿಡಿ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅನುದಾನದ ವಿವರ 15.12.2023 ಕ್ಕೆ ಇದ್ದಂತೆ 16-12-2023 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
11-01-2024 16-01-2024 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
18-01-2024 02-02-2024 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
25-01-2024 02-02-2024 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
01-02-2024 27-02-2024 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
08-02-2024 27-02-2024 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
15-02-2024 27-02-2024 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
29-02-2024 25-03-2024 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
21-03-2024 25-03-2024 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

 

ತಾಲೂಕಾವಾರು ಬರಗಾಲದ ಮೇವಿನ ಮಿನಿ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ ವಿವರ
ತಾಲೂಕ ಹೆಸರು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಮತ್ತು ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ ದಿನಾಂಕ ವಿವರಗಳು
ಮುಧೋಳ 02/02/2024 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಇಳಕಲ್ಲ  02/02/2024 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ  
ಜಮಖಂಡಿ  02/02/2024 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಬೀಳಗಿ 02/02/2024 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಬಾದಾಮಿ 02/02/2024 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ  
ಬಾಗಲಕೋಟೆ 02/02/2024 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಹುನಗುಂದ 02/02/2024 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ರಬಕವಿ ಬನಹಟ್ಟಿ  02/02/2024 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಗುಳೇದಗುಡ್ಡ  02/02/2024 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ