ಮುಚ್ಚಿ

ಶ್ರೀ. ಸದಾಶಿವ ಮಕ್ಕೋಜಿ

ತಹಶಿಲ್ದಾರರ ಕಚೇರಿ, ಜಮಖಂಡಿ

ಇಮೇಲ್ : tasil[dot]jkd[at]gmail[dot]com
ಪದನಾಮ : ತಹಶಿಲ್ದಾರರು, ಜಮಖಂಡಿ
ದೂರವಾಣಿ : 08353220023