ಮುಚ್ಚಿ

ಶ್ರೀ. ಟಿ. ಭೂಬಾಲನ ಭಾ.ಆ.ಸೇ

ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ನವನಗರ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ 587103

ಇಮೇಲ್ : ceo[dot]zp[dot]karbgk[at]nic[dot]in
ಪದನಾಮ : ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
ದೂರವಾಣಿ : 08354-235576