ಮುಚ್ಚಿ

ಶ್ರೀ. ಸಿದ್ದು ಹುಳ್ಳೊಳಿ

Siddu Hulloli

ಉಪ-ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ, ಜಮಖಂಡಿ 587301

ಇಮೇಲ್ : acjmkd[at]gmail[dot]com
ಪದನಾಮ : ಉಪ-ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳು (ಜಮಖಂಡಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ)
ದೂರವಾಣಿ : 08353222677