ಮುಚ್ಚಿ

ಬರ ಪರಿಹಾರ

ಸನ್ ೨೦೨೩-೨೪ನೇ ಸಾಲಿನ ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನ ಬರ ಪರಿಹಾರ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಹಣ ಸಂದಾಯ ವಿವರ
ತಾಲೂಕ ಹೆಸರು
ಕಡತ
ಮುಧೋಳ 1)  ನೋಟ      2) ನೋಟ
ಇಳಕಲ್ ನೋಟ
ಜಮಖಂಡಿ 1)  ನೋಟ      2) ನೋಟ
ಬೀಳಗಿ ನೋಟ
ಬಾದಾಮಿ 1)  ನೋಟ     2)  ನೋಟ
ಬಾಗಲಕೋಟ ನೋಟ
ಹುನಗುಂದ ನೋಟ
ರಬಕವಿ ಬನಹಟ್ಟಿ 1)  ನೋಟ     2)  ನೋಟ
ಗುಳೇದಗುಡ್ಡ ನೋಟ