ಮುಚ್ಚಿ

ಬಾಗಲಕೋಟ-ಕುಡಚಿ ರೈಲು ಮಾರ್ಗ ನಿರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ 12 ಗ್ರಾಮಗಳ ಮತ್ತು ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ 15 ಗ್ರಾಮಗಳ ಒಟ್ಟು ಕ್ಷೇತ್ರದ 882-20-06 ಎ/ಗು/ಆ ಜಮೀನುಗಳ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಕುರಿತು

ಬಾಗಲಕೋಟ-ಕುಡಚಿ ರೈಲು ಮಾರ್ಗ ನಿರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ 12 ಗ್ರಾಮಗಳ ಮತ್ತು ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ 15 ಗ್ರಾಮಗಳ ಒಟ್ಟು ಕ್ಷೇತ್ರದ 882-20-06 ಎ/ಗು/ಆ ಜಮೀನುಗಳ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಕುರಿತು
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ದಿನಾಂಕ View / Download
ಬಾಗಲಕೋಟ-ಕುಡಚಿ ರೈಲು ಮಾರ್ಗ ನಿರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ 12 ಗ್ರಾಮಗಳ ಮತ್ತು ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ 15 ಗ್ರಾಮಗಳ ಒಟ್ಟು ಕ್ಷೇತ್ರದ 882-20-06 ಎ/ಗು/ಆ ಜಮೀನುಗಳ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಕುರಿತು 30/05/2018 ನೋಟ (293 KB)