ಮುಚ್ಚಿ

ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಾವಲಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗು ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾವಲಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೆಲವು ಜಮೀನು ಭೂಸ್ವಾಧೀನತೆ ಬಗ್ಗೆ.

ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಾವಲಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗು ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾವಲಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೆಲವು ಜಮೀನು ಭೂಸ್ವಾಧೀನತೆ ಬಗ್ಗೆ.
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ದಿನಾಂಕ View / Download
ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಾವಲಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗು ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾವಲಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೆಲವು ಜಮೀನು ಭೂಸ್ವಾಧೀನತೆ ಬಗ್ಗೆ. 04/09/2018 ನೋಟ (665 KB)