ಮುಚ್ಚಿ

19(7)ರಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕ

 

ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ತಾಲ್ಲೂಕ ಗಳು
1 ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕ
2 ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕ
3 ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕ
4 ಸುರಪುರ(ಶೋರಾಪೂರ) ತಾಲ್ಲೂಕ
5 ವಿಜಯಪುರ
6 ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕ
7 ದೇವದುರ್ಗ
8 ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕ
9 ಲಿಂಗಸೂಗೂರು ತಾಲ್ಲೂಕ
10 ಮಾನ್ವಿ ತಾಲ್ಲೂಕ
11 ಮುಧೋಳ ತಾಲ್ಲೂಕ
12 ರಾಯಚೂರ ತಾಲ್ಲೂಕ
13 ಶಹಾಪೂರ
14 ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕ
15 ಬದಾಮಿ ತಾಲ್ಲೂಕ
16 ಬಾಗಲಕೋಟ ತಾಲ್ಲೂಕ
17 ಹುನಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕ
18 ಇಂಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕ
19 ಸಿಂದಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕ
20 ಕುಷ್ಟಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕ
21

ಅಥಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕ

22 ಇಲಕಲ್ಲ ತಾಲ್ಲೂಕ
22 ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕ
23 ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕ
24 ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕ
25 ಸಿರವಾರ ಮತ್ತು ಮಸ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕ
26 ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕ
27 ಬಬಲೇಶ್ವರ ತಾಲ್ಲೂಕ
28 ಯಡ್ರಾಮಿ ತಾಲ್ಲೂಕ
29 ತಾಳಿಕೋಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕ
29 ತಿಕೋಟಾ ತಾಲ್ಲೂಕ
30 ಬಾ.ಪ.ಅ.ಪ್ರಾ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕ
31 ಹುಲಸೂರ ತಾಲ್ಲೂಕ
32 ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕ
33 ಸೇಡಂ ತಾಲ್ಲೂಕ
34 ಗುರುಮಿಠಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕ
35 ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲ್ಲೂಕ
36 ಹಾವೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕ