ಮುಚ್ಚಿ

16(6) ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು

ಕ್ರಮಸಂಖ್ಯೆ ಕಾರ್ಯಾಲಯದಹೆಸರು ಕ್ರಮಸಂಖ್ಯೆ ಕಾರ್ಯಾಲಯದಹೆಸರು
1 ಪುನರ್ವಸತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ, ಕೃ.ಮೇ.ಯೋ. ನವನಗರ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ 2 ಪುನರ್ವಸತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ, ಬಾ.ಪ.ಅ.ಪ್ರಾ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ
3 ಪುನರ್ವಸತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ, ಕೃ.ಮೇ.ಯೋ. ಆಲಮಟ್ಟಿ 4 ಪುನರ್ವಸತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ, ಕೃ.ಮೇ.ಯೋ. ಬೀಳಗಿ
5 ಪುನರ್ವಸತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ, ಕೃ.ಮೇ.ಯೋ. ಜಮಖಂಡಿ 6 ಪುನರ್ವಸತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ, ಕೃ.ಮೇ.ಯೋ. ನಾರಾಯಣಪೂರ
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು
1 ಹುನಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕು
2 ಬಾಗಲಕೋಟ ತಾಲ್ಲೂಕು
3 ಬೀಳಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು
4 ಬದಾಮಿ ತಾಲ್ಲೂಕು
5 ಮುಧೋಳ ತಾಲ್ಲೂಕು
6 ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು
7 ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು
8 ಇಂಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು
9 ವಿಜಯಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕು
10 ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು
11 ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕು
12 ಸಿಂದಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು
13 ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು
14 ಅಥಣಿ ಬಾಗಲಕೋಟ
15 ಹಾವೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು
16 ಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲ್ಲೂಕು
17 ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲುಕ
18 ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು
19 ಲಿಂಗಸೂಗೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು
20 ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು
21 ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕು
22 ಗೋಕಾಕ ತಾಲ್ಲೂಕು
23 ಗುಳೇದಗುಡ್ಡ ತಾಲ್ಲೂಕ