ಮುಚ್ಚಿ

ತಾಲ್ಲೂಕವಾರು 31 ರಡಿ ಐತೀರ್ಪು

ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು
1 ಇಂಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕ
2 ಸಿಂದಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕ
3 ವಿಜಯಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕ
4 ಬಾಗಲಕೋಟ ತಾಲ್ಲೂಕ
5 ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕ