ಮುಚ್ಚಿ

ತಾಲ್ಲೂಕವಾರು 31 ರಡಿ ಐತೀರ್ಪು

ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು
1 ಇಂಡಿ
2 ಸಿಂದಗಿ
3 ವಿಜಯಪೂರ
4 ಬಾಗಲಕೋಟ
5 ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕ