ಮುಚ್ಚಿ

ಆದೇಶಗಳು

ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು
1 ಯುಕೆಪಿಯ ಪುನರವಸತಿ ಮತ್ತು ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಹಾಗೂ ಬಿಟಿಡಿಎ ಘಟಕ ಕಛೇರಿಗಳನ್ನು ದಿನಾಂಕ : 01/04/2014 ರಿಂದ 31/03/2015 ರವೆರೆಗೆ ಮುಂದುವರೆಸುವ ಕುರಿತು 2 ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರದ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಕಾಯ್ದೆ 2013 ರ ಅನುಸಾರ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಯ ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯ ಕುರಿತು
3 ಕೃಷ್ಣಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಯೋಜನೆಯ ಪುನರವಸತಿಯ ಯೋಜನಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪುನರವಸತಿ ಮತ್ತು ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ಕುರಿತು 4 ಆಲಮಟ್ಟಿ ಆಣೆಕಟ್ಟನ್ನು 524.25 ಮೀ ಗೆ ಎತ್ತರಿಸುವುದರಿಂದ ಮುಳುಗಡೆಯಾಗುವ ಪ್ರದೇಶದ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಹಾಗೂ ಪು ಮತ್ತು ಪು ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ನಡೆಸಲು ಹಾಗೂ ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಲು ಉನ್ನತ ಆಧಿಕಾರ ಸಮಿತಿ ರಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
5 ನಾರಾಯಣಪೂರ ಆಣೆಕಟ್ಟು ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಭಾಧಿತವಾದ 10 ಗ್ರಾಮಗಳ ನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ಯೋಜನಾ ನಿರಾಶ್ರಿತರಿಗೆ ಪು ಮತ್ತು ಪು ಪ್ಯಾಕೇಜನ್ನು ಮಂಜೂರ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ 6 ಮನೆ/ಜಮೀನು ಕೃ ಮೇ ಯೋ ಯಡಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಸಂತ್ರಸ್ಥರಿಗೆ ಶೇ.5 ರಷ್ಟು ಮೀಸಲಾತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು
7 ಯುಕೆಪಿಯ ಹಂತ 1,2 ಮತ್ತು 3 ರ ಪು ಮತ್ತು ಪು ಕುರಿತು ಸಂಶಯಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕುರಿತು 8 ಕೃಷ್ಣಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಯೋಜನೆಯ ಪುನರವಸತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪೂಜಾ ಮಂದಿರಗಳು ಮತ್ತು ಮಸೀದಿಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸುವ ಕುರಿತು
9 ಭಾರತ ಸರಕಾರದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯ ರಾಜ್ಯ ಪತ್ರ 10 ಭಾರತ ಸರಕಾರದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯ ರಾಜ್ಯ ಪತ್ರ
11 ಆಯುಕ್ತರವರ ಕಛೇರಿಯ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ/ಪುಪು ವಿಭಾಗದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮತ್ತು ನೌಕರರ ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ವಿವರ 12 ಕೃ ಮೇ ಯೋ FRL_524.256 ಮೀಟರಡಿ 3 ನೇ ಹಂತದ ಮುಳುಗಡೆಯಾಗುವ ಜಮೀನುಗಳ ಪ್ರಸ್ತಾವಣೆ ವಿವರಗಳು
13 Progress FRL Stone Fixing 27_7_15 14 ಮುದ್ರಾಂಕ ಶುಲ್ಕ ವಿನಾಯತಿಯ ನಮೂನೆ-1 ರ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರದ ಕುರಿತು ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಪ್ರತಿ
15 ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಮಾಲ್ಕಿ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು 16 ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಕಾಯ್ದೆ 1894 ರ ಪುನರವಸತಿ ಪ್ಯಾಕೆಜ ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಯ್ದೆಗಳು
17 ಪು.ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣದ ನಂತರ ಬೀದಿ ದೀಪಗಳಿಗೆ Energy Meter ಅಳವಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಾಲೀಕತ್ವ ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆಗೆ ಸಹಿ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಸಂ:ಆರ್.ಆರ್.ಬಿ/ವಿ.ವಿಭಾಗ/ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ 2014-15/1962 ದಿನಾಂಕ:24-11-2024 18