ಮುಚ್ಚಿ

ಶ್ರೀ. ವಿನೋದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಹತ್ತಳ್ಳಿ

ತಹಶಿಲ್ದಾರರ ಕಚೇರಿ, ಮುಧೋಳ

ಇಮೇಲ್ : tahmudhol[at]gmail[dot]com
ಪದನಾಮ : ತಹಶಿಲ್ದಾರರು, ಮುಧೋಳ
ದೂರವಾಣಿ : 08350283034