ಮುಚ್ಚಿ

ಶ್ರೀ ಮಹದೇವ ಎ ಮುರಗಿ

ಅಪರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ, ನವನಗರ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ 587103

ಇಮೇಲ್ : dc[dot]bagalkot07[at]gmail[dot]com
ಪದನಾಮ : ಅಪರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು
ದೂರವಾಣಿ : 08354-235093