ಮುಚ್ಚಿ

ಶ್ರೀ. ಲೋಕೇಶ್ ಭರಮಪ್ಪ ಜಗಲಾಸರ್ ಐಪಿಎಸ್

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಕಚೇರಿ, ನವನಗರ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ 587103

ಇಮೇಲ್ : sp[dot]karbgk[at]nic[dot]in
ಪದನಾಮ : ಪೊಲೀಸ ಅಧೀಕ್ಷಕರು
ದೂರವಾಣಿ : 08354-235077