ಮುಚ್ಚಿ

ಮಹಾಕೂಟ

ನಿರ್ದೇಶನ

ಮಹಾಕೂಟಮಹಾಕೂಟ ಗುಂಪಿನ ದೇವಾಲಯಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಹಾಕುಟದಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಆರಾಧನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶೈವ ಮಠದ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು 6 ನೇ ಅಥವಾ 7 ನೇ ಶತಮಾನದ CE ಯ ಕಾಲವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಬಾದಾಮಿಯ ಚಾಲುಕ್ಯ ರಾಜವಂಶದ ಆರಂಭಿಕ ರಾಜರು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದರು. ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಡೇಟಿಂಗ್ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ, ಇದು ಐಹೊಳೆ [1] ಸಮೀಪದ ದೇವಾಲಯಗಳಂತೆಯೇ ಮತ್ತು ಸಂಕೀರ್ಣದಲ್ಲಿನ ಎರಡು ಗಮನಾರ್ಹ ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ: 595-602 CE ನಡುವೆ ಬರೆದ ಮಹಾಕುತ ಕಂಬದ ಶಾಸನ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಯನ್ನು); [2] ಮತ್ತು 696-733 ಸಿಇ ನಡುವೆ ಬರೆದ ವಿಜಯದಿತ್ಯದ ಒಂದು ಉಪಪತ್ನಿಯ ವಿನಪತಿ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಲಿಪಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಶಾಸನ.

 • ನಾಲ್ಕು ಮುಖದ ಲಿಂಗದ ನೋಟ
 • ನಾಲ್ಕು ಮುಖದ ಲಿಂಗದ ಸಮೀಪಿನ ನೋಟ
 • ವೀರಭದ್ರ ಮತ್ತು ಇತರ ದೇವರ ಪ್ರತಿಮೆ
 • ಮಹಾಕೂಟದ ಸಂಪೂರ್ಣ ನೋಟ
 • ಮಹಾಕೂಟದ ನಂದಿ
 • ಮಹಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ದೇವತೆ ಪ್ರತಿಮೆ
 • ನಾಲ್ಕು ಮುಖದ ಲಿಂಗ
 • ನಾಲ್ಕು ಮುಖದ ಲಿಂಗ
 • ದೇವರ ಪ್ರತಿಮೆ
 • ಸಂಪೂರ್ಣ ನೋಟ
 • ನಂದಿ
 • ದೇವತೆ ಪ್ರತಿಮೆ

ತಲುಪುವ ಬಗೆ:

ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ

1) ಬೆಳಗಾವಿ ಏರ್ ಪೋರ್ಟ್ -> ಬಾಗಲಕೋಟೆ -> ಬಾದಾಮಿ 2) ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಏರ್ ಪೋರ್ಟ್ -> ಬಾಗಲಕೋಟೆ -> ಬಾದಾಮಿ

ರೈಲಿನಿಂದ

1) (ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಬಾಗಲಕೋಟೆ) ರೈಲು ಹೆಸರು: ಯುಬಿಎಲ್ ಸುರ್ ಪಾಸ್ ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ: 56906 ನಿರ್ಗಮನ ಸಮಯ 13:00 2) (ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಾಗಲಕೋಟೆಗೆ) ರೈಲು ಹೆಸರು: ಬಸಾವ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ: 17307 ನಿರ್ಗಮನ ಸಮಯ 17:00

ರಸ್ತೆ ಮೂಲಕ

1) ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆಗೆ 122.6 ಕಿ.ಮೀ. 2) ಬಿಜಾಪುರ ಬಾಗಲಕೋಟೆಗೆ 83.8 ಕಿ.ಮೀ. 3) ಬಾಚಲ್ಕೋಟ್ಗೆ ಬೆಲ್ಗುಮ್ 140.5 ಕಿಮೀ ಬಾಚಿ - ರಾಯಚೂರು ಹೆವಿ 4) ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಎನ್ಎಚ್ 48 ಮೂಲಕ ಬೆಂಗಳೂರು 529.0 ಕಿ.ಮೀ.