ಮಹಾಕೂಟ

ನಿರ್ದೇಶನ

ಮಹಾಕೂಟಮಹಾಕೂಟ ಗುಂಪಿನ ದೇವಾಲಯಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಹಾಕುಟದಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಆರಾಧನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶೈವ ಮಠದ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು 6 ನೇ ಅಥವಾ 7 ನೇ ಶತಮಾನದ CE ಯ ಕಾಲವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಬಾದಾಮಿಯ ಚಾಲುಕ್ಯ ರಾಜವಂಶದ ಆರಂಭಿಕ ರಾಜರು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದರು. ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಡೇಟಿಂಗ್ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ, ಇದು ಐಹೊಳೆ [1] ಸಮೀಪದ ದೇವಾಲಯಗಳಂತೆಯೇ ಮತ್ತು ಸಂಕೀರ್ಣದಲ್ಲಿನ ಎರಡು ಗಮನಾರ್ಹ ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ: 595-602 CE ನಡುವೆ ಬರೆದ ಮಹಾಕುತ ಕಂಬದ ಶಾಸನ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಯನ್ನು); [2] ಮತ್ತು 696-733 ಸಿಇ ನಡುವೆ ಬರೆದ ವಿಜಯದಿತ್ಯದ ಒಂದು ಉಪಪತ್ನಿಯ ವಿನಪತಿ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಲಿಪಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಶಾಸನ.

 • ನಾಲ್ಕು ಮುಖದ ಲಿಂಗ
  ನಾಲ್ಕು ಮುಖದ ಲಿಂಗದ ನೋಟ
 • ನಾಲ್ಕು ಮುಖದ ಲಿಂಗ
  ನಾಲ್ಕು ಮುಖದ ಲಿಂಗದ ಸಮೀಪಿನ ನೋಟ
 • ದೇವರ ಪ್ರತಿಮೆ
  ವೀರಭದ್ರ ಮತ್ತು ಇತರ ದೇವರ ಪ್ರತಿಮೆ
 • ಸಂಪೂರ್ಣ ನೋಟ
  ಮಹಾಕೂಟದ ಸಂಪೂರ್ಣ ನೋಟ
 • ನಂದಿ
  ಮಹಾಕೂಟದ ನಂದಿ
 • ದೇವತೆ ಪ್ರತಿಮೆ
  ಮಹಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ದೇವತೆ ಪ್ರತಿಮೆ
 • ನಾಲ್ಕು ಮುಖದ ಲಿಂಗ
 • ನಾಲ್ಕು ಮುಖದ ಲಿಂಗ
 • ದೇವರ ಪ್ರತಿಮೆ
 • ಸಂಪೂರ್ಣ ನೋಟ
 • ನಂದಿ
 • ದೇವತೆ ಪ್ರತಿಮೆ

ತಲುಪುವ ಬಗೆ:

ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ

1) ಬೆಳಗಾವಿ ಏರ್ ಪೋರ್ಟ್ -> ಬಾಗಲಕೋಟೆ -> ಬಾದಾಮಿ 2) ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಏರ್ ಪೋರ್ಟ್ -> ಬಾಗಲಕೋಟೆ -> ಬಾದಾಮಿ

ರೈಲಿನಿಂದ

1) (ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಬಾಗಲಕೋಟೆ) ರೈಲು ಹೆಸರು: ಯುಬಿಎಲ್ ಸುರ್ ಪಾಸ್ ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ: 56906 ನಿರ್ಗಮನ ಸಮಯ 13:00 2) (ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಾಗಲಕೋಟೆಗೆ) ರೈಲು ಹೆಸರು: ಬಸಾವ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ: 17307 ನಿರ್ಗಮನ ಸಮಯ 17:00

ರಸ್ತೆ ಮೂಲಕ

1) ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆಗೆ 122.6 ಕಿ.ಮೀ. 2) ಬಿಜಾಪುರ ಬಾಗಲಕೋಟೆಗೆ 83.8 ಕಿ.ಮೀ. 3) ಬಾಚಲ್ಕೋಟ್ಗೆ ಬೆಲ್ಗುಮ್ 140.5 ಕಿಮೀ ಬಾಚಿ - ರಾಯಚೂರು ಹೆವಿ 4) ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಎನ್ಎಚ್ 48 ಮೂಲಕ ಬೆಂಗಳೂರು 529.0 ಕಿ.ಮೀ.

ಸ್ಟೇ

1) ಕ್ಲಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ 2) ಹೋಟೆಲ್ ಮಯೂರಾ ಚಾಲುಕ್ಯ 3) ಹೋಟೆಲ್ ರಾಜ್ಸಂಗಂ ಬಾದಾಮಿ 4) ಹೋಟೆಲ್ ಸಾನ್ಮನ್ 5) ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ಡಿಲಕ್ಸ್ 6) ಆನಂದ್ ಸಾವಾಜಿ ಹೋಟೆಲ್ 7) ಹೆರಿಟೇಜ್ ರೆಸಾರ್ಟ್, ಬಾಡಿಮಿ 8) ಕೃಷ್ಣ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಹೋಟೆಲ್