ಮುಚ್ಚಿ

ಕೂಡಲಸಂಗಮ

ನಿರ್ದೇಶನ

SANGAM

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕುಡಲಸಂಗಮ (ಕುಡಾಲ ಸಂಗಮ ಎಂದೂ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ) ಲಿಂಗಾಯತ್ಗಳಿಗೆ ಒಂದು ತೀರ್ಥಯಾತ್ರಾ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ. ಇದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಲ್ಮಾಟ್ಟಿ ಆಣೆಕಟ್ಟಿನಿಂದ 15 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ (9.3 ಮೈಲು) ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಮಲಾಪ್ರಭಾ ನದಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ವಿಲೀನವಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಶೈಲ (ಮತ್ತೊಂದು ಯಾತ್ರಾ ಕೇಂದ್ರ) ಕಡೆಗೆ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಹರಿಯುತ್ತವೆ. ಲಿಂಕ ಜೊತೆಗೆ ಲಿಂಗದೊಂದಿಗೆ ಲಿಂಗಯಾತ್ ಪಂಥದ ಸ್ಥಾಪಕ ಬಸವಣ್ಣನ ಐಕ್ಯ ಮಂಟಪ ಅಥವಾ ಪವಿತ್ರ ಸಮಾಧಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ ಜನನ (ಸ್ವಾಯಂಭು) ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಕುಡಲಾ ಸಂಗಮ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ [2] ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಸುಮಾರು 800 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಕುದಾಲ ಸಂಘಮಾ ಅತ್ಯಂತ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನದಿಗಳಾದ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಘಾತ್ರಪ್ರಭಾ ಇಲ್ಲಿ ವಿಲೀನಗೊಂಡು ಆಂದ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಶ್ರೀಶೈಲ (ಮತ್ತೊಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕೋಟೆ) ಗೆ ಹರಿಯುತ್ತದೆ. ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು, ಸರ್ಕಾರವು ಕುಡಾಲ ಸಂಗಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಸುಮಾರು ರೂ. ಈ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು 45.00 ಕೋಟಿಗಳು ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿವೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಪಿಲಿಗ್ರಾಮ್ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತೆಗೆದ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಕೆಲವು ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಕುಡಾಲಾ ಸಂಗಮವು ಅಲ್ಮಾಟ್ಟಿ (ಡ್ಯಾಮ್ ಸೈಟ್) ನಿಂದ 15 ಕಿಮೀ ಮತ್ತು ಬಾಗಲಕೋಟೆನಿಂದ 45 ಕಿ.ಮೀ.

ಕೆಲವು ಹಿನ್ನೆಲೆ.

ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಕರ್ನಾಟಕದ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ) ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಾಗೇವಾಡಿ ಎಂಬ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಮದರಾಸ ಮತ್ತು ಮಡಂಬಂಬಿಕ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಜೋಡಿಯು ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು ಬಹಳ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಆಳವಾಗಿ ಧಾರ್ಮಿಕರಾಗಿದ್ದರು. ಆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಂದೀಶ್-ವಾರಾ ದೇವಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಗಂಡ ಮತ್ತು ಪತ್ನಿ ನಂದೀಶ್ವರನ ಭಕ್ತರು. ಮಡಂಬಂಬಕೆಗೆ ನಾಗಮ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಮಗಳು ಇದ್ದಾಳೆ ಮತ್ತು ಮಗನನ್ನು ಹೊಂದಲು ಅವಳು ಆಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು. ದೇವರನ್ನು ಶಿವನಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಆರಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ಬಯಕೆ ಪೂರೈಸಲು ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದಳು. ಆರಾಧನೆಯ ನಂತರ ಒಂದು ದಿನ ಅವಳು ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದಳು. ಶಿವಲಿಂಗವನ್ನು ಅರ್ಪಣೆಯಾಗಿ ಇರಿಸಿದ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವು ತನ್ನ ತೊಡೆಯೊಳಗೆ ಬಿದ್ದಿತು. ಅವಳು ಅದನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಅವಳ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಒತ್ತಿ ಮತ್ತು ಅವಳ ಕೂದಲನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು. ಇಡೀ ದಿನ ಆಕೆಯು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಮತ್ತು ಆ ರಾತ್ರಿ ಅವಳು ಕನಸನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಳು: ಕೈಲಾಸದಿಂದ ಶಿವ ಅವರು ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಓಡಿದ ಬುಲ್ ನಂದಿಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಂದಿ ಅವರು ಮದರಾಸ ಮತ್ತು ಮಡಂಬಂಬಕೆಯ ಮನೆಗೆ ಬಂದರು. ನಂತರ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಬೆಳಕು ಇತ್ತು.

ಮರುದಿನ ಮಡಲಂಬಕೆ ಈ ಕನಸನ್ನು ಮದರಾಸಕ್ಕೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿತು. ಅವರು ಇದನ್ನು ಗ್ರಾಮದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಗುರು ಎಂದು ವರದಿ ಮಾಡಿದರು. ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಕೇತ ಎಂದು ಗುರು ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ದಂಪತಿಗೆ ಯೋಗ್ಯ ಮಗನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ; ಅವರು ಇಡೀ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಇಡೀ ವಿಶ್ವವನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ, ಜ್ಞಾನೋದಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ದಂಪತಿಗಳು ಬಹಳ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟರು.

ಕಾಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಡಲಂಬಕೆಕೆ ಮಗನಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದರು. ಇದು ಆಕರ್ಷಕ ಮಗು. ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಪ್ರಕಾಶಮಾನತೆಯಿಂದ ಅದರ ಮುಖ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಗುರುಗಳು ನಂತರ ಹೇಳಿದರು: “ಶಿವನ ಕೃಪೆಯಿಂದ, ನಂದಿ (ಸಹ ವೃಷಭ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ) ಸ್ವತಃ ನಿಮ್ಮ ಮಗನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ.ಅವನು ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕತೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತಾನೆ.ಅವರು ಇಡೀ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಾನವಕುಲದ ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕೂಡಾ ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟವೆಂಬುದು ಅವನನ್ನು ‘ಬಸವ’ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಿ. “

ಬಸವವು ಸರಿಯಾದ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಸ್ವರ್ಗವೆಂದು ಕಲಿಸಿದ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಕವಾಯಿತು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸ್ವರ್ಗವೆಂದು ಅವರು ಘೋಷಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಸರಳ ಜೀವನದ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ನಡುವಿನ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಕಲಿಸಿದರು. ಅವರು ಅನ್ನಾ (ಬಿಗ್ ಸಹೋದರ) ಎಂದು ಕರೆದರು. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಏನು ಬೋಧಿಸಿದರು ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದರು.

ಬಸವಣ್ಣನ ಕೆಲವು ಬೋಧನೆಗಳು ಹೀಗಿವೆ:

ಕದಿಯಬೇಡಿ, ಕೊಲ್ಲಬೇಡಿ. ಸುಳ್ಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಡ;
ಉದ್ವೇಗವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ; ಇತರರನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸಬೇಡಿ;
ಒಬ್ಬರನ್ನು ಮಹಿಮೆಪಡಿಸಬೇಡ; ಇತರರನ್ನು ದೂಷಿಸಬೇಡಿ.
ಇದು ಕೇವಲ ಶುದ್ಧತೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಶುದ್ಧತೆಗೆ ಹೊರಗಿದೆ;
ಮತ್ತು ಇದು ನಮ್ಮ ಲಾರ್ಡ್ ಕುಡಲಸಂಗಮವನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸುವ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ.

ದೇವರನ್ನು ಜಯಿಸಲು ಬಸಾವ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹೊರಗೆ ಇರುವ ಶುದ್ಧ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರು ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಬಸಾವದ ಈ ಪದಗಳು ಬಹಳ ಸರಳವಾಗಿವೆ. ಅವರು ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮಗಳ ಎಲ್ಲಾ ನೈತಿಕ ನಿಯಮಗಳ ಮೂಲಭೂತ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ.

ಮೇಲೆ ನೀಡಲಾದ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ವಚನ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಸವಣ್ಣ ಇದನ್ನು ಬರೆದರು. ಕುಡಾಲಸಂಗಮ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದೇವತೆ. ಪ್ರತಿ ವಚನದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿನ ಗುರುತಿನಂತೆ ಈ ಹೆಸರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಬಸವಣ್ಣನು ಹಲವು ವಚನಗಳನ್ನು ಬರೆದರು. ಬಸವಣ್ಣನ ಜನನದ ಮೊದಲು ಇದು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ನೈತಿಕ ಪಠ್ಯಗಳನ್ನು ಬರೆಯಲು ರೂಢಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಬಸವಣ್ಣ ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಭಾಷೆಯಾದ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಬರೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಈ ಅಭ್ಯಾಸವು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಶ್ರೀಮಂತಗೊಳಿಸಿತು ಆದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರನ್ನು ವಚನಗಳನ್ನು ಬರೆಯಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿತು.
ಬಸವಣ್ಣರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಸದ್ಗುಣಶೀಲ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂದು ಬೋಧಿಸಿದರು. ಈ ಉತ್ಸಾಹದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವೃತ್ತಿಪರ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದ ಬಸವ, ಕಯಕ (ಪೂಜೆಯಾಗಿರುವ ಕೆಲಸ) ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೆಲವು ಕಯಾಕವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರಿಂದ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ಸುಧಾರಿಸಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಬಸವಣ್ಣ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಿತು – ಧರ್ಮ, ನೈತಿಕತೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವನ, ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ, ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ. ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬಸಾವ ಸಾಧಿಸಿದ ಯಾವ ಮನುಷ್ಯ ಅಥವಾ ಮಾನವಕುಲದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದಿಗೂ ಸಹ, ಅನೇಕ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಬಸಾವ ಸಾಧನೆಗಳ ಪೈಕಿ ಒಂದನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದೆ. ಬಸವ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ.

ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಸುಧಾರಣೆಗಳಿಗಾಗಿ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರು.

ಬಸವಣ್ಣ ಸಾಧಾರಣ ಮತ್ತು ವಿನಮ್ರ ಆಗಿತ್ತು. ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ‘ನಾನು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ. ಅವರು ಹೊಗಳಿದರು ಎಂದು ಅವರು ಬಯಸಿದ್ದರು. ಅವರು ಜನರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ, ತಂದೆ, ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಇತರರಂತೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಅವರು ನಮ್ಮ ತಾಯಿನಾಡುಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೂ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲುವ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದರು.

ಬಸಾವ ಒಂದೇ ಒಬ್ಬ ದೇವರು ಮಾತ್ರ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದರು. ದೇವರು ಅನೇಕ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ. ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಸಿ.

ಸಹಾನುಭೂತಿ ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮಗಳ ಮೂಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬಸವ ಹೇಳಿದರು. ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಂತ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ದಯೆಯಿಂದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲರ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಲೈವ್. ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಬದುಕಬೇಡಿ.

ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹವಾಗಿರುವವರು ಮುಂದಿನ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹರಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಬಸವ ಹೇಳಿದರು. ಜನರು ಮನೆಯವರಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು; ಆಗ ಅವರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುವುದು ಮತ್ತು ಸನ್ಯಾಸಿಯಾಗುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.

‘ನಾನು ಇದನ್ನು ಕೊಡು’ ಅಥವಾ ‘ನಾನು ಅದನ್ನು’ ಎಂದು ಚಿಂತಿಸಬೇಡ. ಅವನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯಿಲ್ಲದ ಮನುಷ್ಯನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಪ್ರದರ್ಶನ ಅಥವಾ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಇದು ಇರಬಾರದು; ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರಶಂಸೆ ಗೆಲ್ಲಲು.

ಹೊರಗಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳಿಗಿಂತ ನಿಜವಾದ ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸದ್ಗುಣಶೀಲ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವ ನೀಡಬೇಕು. ಒಂದು ಒಳಗೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲದೆ ಎರಡೂ ಒಂದು ಕ್ಲೀನ್ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು. ಶುದ್ಧ ಮನಸ್ಸು ಗ್ರಂಥಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಎಲ್ಲಾ ಜನರು ಧಾರ್ಮಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಮಾನ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಜನನ, ವೃತ್ತಿ, ಸ್ಥಾನ ಅಥವಾ ಲಿಂಗ ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು.

ಒಂದು ಭಾಷೆಯನ್ನು ನಾಚಿಕೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ತಿನ್ನಬಾರದು ಅಥವಾ ಕುಡಿಯಬಾರದು. ಭಗವಾನ್ ಶಿವನ ‘ಪ್ರಸಾದ’ (ಗೌರವಯುತ ಉಡುಗೊರೆ) ಎಂದು ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನೀರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ವಿನಮ್ರತೆ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ. ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಡಿ; ಮತ್ತು ಭಾಸ್ಕರ್ ಇಲ್ಲ.

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ನ್ಯಾಯೋಚಿತ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಜೀವನೋಪಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಯಾರೂ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಕುಟುಂಬದ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದಷ್ಟು ದೈನಂದಿನ ಗಳಿಕೆಗಳ ಪೈಕಿ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಉಳಿದವುಗಳನ್ನು ಸೇವೆಯ ಮೂಲಕ, ಇತರರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ನೀಡಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಬಾಗಲನ್ನು ಹೊಂದಿಸಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನದಿಂದ ದೈವತ್ವದ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು. ಇದು ಜೀವನದ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.

ಬಸವನ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

 • ಕೂಡಲಸಂಗಮ ನದಿಯ ನೋಟ
 • ಕುಡಲಂಗಂಗ ದೇವಸ್ಥಾನ
 • ಕೂಡಲಸಂಗಮ ಸಭಾಂಗಣ ಕೋಣೆ
 • ಕೂಡಲಸಂಗಮ ಸಭಾಂಗಣ ಕೋಣೆ ಹೊರನೋಟ
 • ಬಸವೇಶ್ವರ ಐಕ್ಯಲಿಂಗ
 • ಕೂಡಲಸಂಗಮ ಹಳೇ ಚಿತ್ರ
 • ಕುಡಲಸಂಗಮ
 • ಕೂಡಲಸಂಗಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹೊರನೋಟ
 • ಸಭಾಂಗಣ ಕೋಣೆ
 • ಸಭಾಂಗಣ ಕೋಣೆ
 • ಐಕ್ಯಲಿಂಗ
 • ಹಳೇ ಚಿತ್ರ

ತಲುಪುವ ಬಗೆ:

ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ

1) ಬೆಳಗಾವಿ ಏರ್ ಪೋರ್ಟ್ -> ಬಾಗಲಕೋಟೆ -> ಬಾದಾಮಿ 2) ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಏರ್ ಪೋರ್ಟ್ -> ಬಾಗಲಕೋಟೆ -> ಬಾದಾಮಿ

ರೈಲಿನಿಂದ

1) (ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಬಾಗಲಕೋಟೆ) ರೈಲು ಹೆಸರು: ಯುಬಿಎಲ್ ಸುರ್ ಪಾಸ್ ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ: 56906 ನಿರ್ಗಮನ ಸಮಯ 13:00 2) (ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಾಗಲಕೋಟೆಗೆ) ರೈಲು ಹೆಸರು: ಬಸಾವ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ: 17307 ನಿರ್ಗಮನ ಸಮಯ 17:00

ರಸ್ತೆ ಮೂಲಕ

1) ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆಗೆ 122.6 ಕಿ.ಮೀ. 2) ಬಿಜಾಪುರ ಬಾಗಲಕೋಟೆಗೆ 83.8 ಕಿ.ಮೀ. 3) ಬಾಚಲ್ಕೋಟ್ಗೆ ಬೆಲ್ಗುಮ್ 140.5 ಕಿಮೀ ಬಾಚಿ - ರಾಯಚೂರು ಹೆವಿ 4) ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಎನ್ಎಚ್ 48 ಮೂಲಕ ಬೆಂಗಳೂರು 529.0 ಕಿ.ಮೀ.