ಮುಚ್ಚಿ

ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು

ನಾಗಠಾನ ಹೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ

ದುರ್ಗಾ ವಿಹಾರ ಲಾಡ್ಜ್ಗೆ ಎದುರುಗಡೆ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ 587101 ಕರ್ನಾಟಕ

ಸೊರಾಗವಿ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್ & ಮಲ್ಟಿಸ್ಪೆಸಿಟಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್

ಪ್ಲಾಟ್ ನಂ .66, ಕಲಾದಗಿ ರಸ್ತೆ, ನವನಗರ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ - 587102

ಹಾನಗಲ್ ಶ್ರೀ ಕುಮಾರೇಶ್ವರ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ

ನವನಗರ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ph-08354-235360 jasbir_snmc@rediffmail.com