ಮುಚ್ಚಿ

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರು

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರು
ಚಿತ್ರ ವಿವರಗಳು
 MLC

ಶ್ರೀ. ಆರ್. ಬಿ. ತಿಮ್ಮಾಪುರ

ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು, ವಿಧಾನಪರಿಷತ್

Bagalkot MLC

ಶ್ರೀ. ಎಸ್. ಆರ್. ಪಾಟೀಲ್

ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು, ವಿಧಾನಪರಿಷತ್

Arun Shahapur

ಶ್ರೀ. ಅರುಣ ಆರ್ ಶಹಾಪೂರ

ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು, ವಿಧಾನಪರಿಷತ್

Nirani Hanamant

ಶ್ರೀ. ಹನಮಂತ ಆರ್ ನಿರಾಣಿ

ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು, ವಿಧಾನಪರಿಷತ್

SunilGouda Patil

ಶ್ರೀ. ಸುನಿಲಗೌಡ ಬಿ ಪಾಟೀಲ

ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು, ವಿಧಾನಪರಿಷತ್