ಮುಚ್ಚಿ

ತಲುಪುವ ಬಗೆ

ಬಸ್ ಮೂಲಕ ತಲುಪುವುದು ಹೇಗೆ?

  • ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ -> ಬಾಗಲಕೋಟ 122.6 km Via NH52
  • ಬಿಜಾಪುರ -> Bagalkot 83.8 km via NH52
  • ಬೆಳಗಾವಿ -> ಬಾಗಲಕೋಟ 140.5 km via ಬಾಚಿ-ರಾಯಚೂರು ಹೆದ್ದಾರಿ
  • ಬೆಂಗಳೂರು -> ಬಾಗಲಕೋಟ 529.0 km via NH 48

ರೈಲು ಮೂಲಕ ತಲುಪುವುದು ಹೇಗೆ?

  • (ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ -> ಬಾಗಲಕೋಟ) Train Name: UBL SUR PASS Train No:56906 Departure Time 13:00
  • (ಬೆಂಗಳೂರು --> ಬಾಗಲಕೋಟೆ) ರೈಲು ಹೆಸರು: ಬಸವ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ: 17307 ನಿರ್ಗಮನ ಸಮಯ 17:00
  • (ಬಿಜಾಪುರ -> ಬಾಗಲಕೋಟೆ) Train Name: Solapur - Dharwad Passenger Train No: 56903 Departure Time: 02:55
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ -> ಬಾಗಲಕೋಟ

ವಿಜಾಪೂರ -> ಬಾಗಲಕೋಟ

ಬೆಳಗಾವಿ -> ಬಾಗಲಕೋಟ

ಬೆಂಗಳೂರು -> ಬಾಗಲಕೋಟ