ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು

ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ದಿನಾಂಕ View / Download
ಬೀಳಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು 05/05/2018 ನೋಟ (249 KB)
ಮುಧೋಳ ತಾಲ್ಲೂಕು 05/05/2018 ನೋಟ (328 KB)
ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು 05/05/2018 ನೋಟ (370 KB)
ಹುನಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕು 05/05/2018 ನೋಟ (453 KB)
ಬದಾಮಿ ತಾಲ್ಲೂಕು 05/05/2018 ನೋಟ (455 KB)
ಬಾಗಲಕೋಟ ತಾಲ್ಲೂಕು 05/05/2018 ನೋಟ (326 KB)
ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು 2016-17 05/11/2018 ನೋಟ (4 MB)