ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು

ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ದಿನಾಂಕ ಡೌನ್ಲೋಡ್ / ಲಿಂಕ್
ಬೀಳಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು 05/05/2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ(249 KB)
ಮುಧೋಳ ತಾಲ್ಲೂಕು 05/05/2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ(328 KB)
ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು 05/05/2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ(370 KB)
ಹುನಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕು 05/05/2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ(453 KB)
ಬದಾಮಿ ತಾಲ್ಲೂಕು 05/05/2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ(455 KB)
ಬಾಗಲಕೋಟ ತಾಲ್ಲೂಕು 05/05/2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ(326 KB)
ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು 2016-17 05/11/2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ(4 MB)