ಮುಚ್ಚಿ

ಧಾರಕ ವಲಯದ ವಿವರಗಳು

ವಲಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಸ್ಥಿತಿ ಪ್ರದೇಶ ಆದೇಶಗಳು ನಕ್ಷೆಗಳು
1 ಡಿನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 7 ಹಳೆಯ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ನೋಟ
2 ಡಿನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 8 ಹಳೆಯ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ನೋಟ
3 ಡಿನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 9 ಮುಧೋಳ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ನೋಟ
4 ಡಿನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 9 ಮುಧೋಳ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ನೋಟ
5 ಡಿನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 9 ಮುಧೋಳ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ನೋಟ
6 ಡಿನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 10 ಮುಧೋಳ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ನೋಟ
7 ಡಿನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮುಗಳಖೊಡ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ನೋಟ
8 ಡಿನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 14 ಜಮಖಂಡಿ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ನೋಟ
9 ಡಿನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 5 ಜಮಖಂಡಿ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ನೋಟ
10 ಡಿನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 25 ಜಮಖಂಡಿ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ನೋಟ
11 ಡಿನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಢಾಕಣಶಿರೂರ ತಾ. ಬದಾಮಿ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ನೋಟ
12 ಡಿನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 3 ಬದಾಮಿ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ನೋಟ
13 ಡಿನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮುಧೋಳ (ಸೈದಾಪೂರ ವಡ್ಡರಗಲ್ಲಿ, ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 3) ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ನೋಟ
14 ಸಕ್ರಿಯ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 13, ಬಳಗಾರ ಗಲ್ಲಿ, ಮುಧೋಳ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ —-
15 ಸಕ್ರಿಯ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 12, ಕಲಾದಗಿ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ —-
16 ಸಕ್ರಿಯ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 02, ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಳಿ, ಹಳೆ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ —-
17 ಸಕ್ರಿಯ ಗುಡೂರ್ S C, ಇಲಕಲ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ —-
18 ಸಕ್ರಿಯ ವಾರ್ಡ ನಂ. 10, ಕಲಾದಗಿ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ —-
19 ಸಕ್ರಿಯ ಸೆಕ್ಟರ್ ನಂ. 36, ನವನಗರ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ —-
20 ಸಕ್ರಿಯ ವಾರ್ಡ ನಂ. 04, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಗರ, ಬನಹಟ್ಟಿ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ —-
21 ಸಕ್ರಿಯ ವಾರ್ಡ ನಂ. 11, ಬನಶಂಕರಿ ರೋಡ್, ಮಂಜುನಾಥ ನಗರ, ಬಾದಾಮಿ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ —-
22 ಸಕ್ರಿಯ ಚಿಕ್ಕಮ್ಯಾಗೇರಿ, ತಾ// ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ —-
23 ಸಕ್ರಿಯ ಕುಳಲಿ ಗ್ರಾಮ ಮುಧೋಳ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ —-
24 ಸಕ್ರಿಯ ಜಯನಗರ, ಮುಧೋಳ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ —-
25 ಸಕ್ರಿಯ ಮುಡಪಲಜಿವಿ, ತಾ// ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ —-
26 ಸಕ್ರಿಯ ಮೋತಿಬಾ ಗಲ್ಲಿ, ಜಮಖಂಡಿ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ —-
27 ಸಕ್ರಿಯ ಗುಳೇದಗುಡ್ಡ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ —-
28 ಸಕ್ರಿಯ ವಾರ್ಡ ನಂ. 2, ಹುಳ್ಳ್ಯಾಳ ಲೆಔಟ್, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ —-
29 ಸಕ್ರಿಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಕ್ವಾಟರ್ಸ, ಮುಧೋಳ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ —-
30 ಸಕ್ರಿಯ ಇಂದಿರಾ ನಗರ, ವಾರ್ಡ ನಂ.07, ಗಲಗಲಿ, ತಾ// ಬೀಳಗಿ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ —-
31 ಸಕ್ರಿಯ ಸೆಕ್ಟರ್ ನಂ. 57, ನವನಗರ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ —-
32 ಸಕ್ರಿಯ ಸೆಕ್ಟರ್ ನಂ. 42, ನವನಗರ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ —-
33 ಸಕ್ರಿಯ ಕಜ್ಜಿಡೋಣಿ, ತಾ// ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ —-