ಸಂಪರ್ಕ ವಿವರಗಳು

ವಿಭಾಗವಾರು ಯಾರು ಯಾರೆಂದು ಶೋಧಿಸಿ

ಫಿಲ್ಟರ್

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾದಂಡಾಧಿಕಾರಿಗಳು
ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ವಿಳಾಸ ಇಮೇಲ್ ದೂರವಾಣಿ
ಶ್ರೀ. ಆರ್. ರಾಮಚಂದ್ರನ ಭಾ.ಆ.ಸೇಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾದಂಡಾಧಿಕಾರಿಗಳುಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ, ನವನಗರ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ 587103deo[dot]bagalkot[at]gmail[dot]com08354235091
ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ವಿಳಾಸ ಇಮೇಲ್ ದೂರವಾಣಿ
ಶ್ರೀಮತಿ. ಗಂಗೂಬಾಯಿ ರಮೇಶ ಮಾನಕರ ಭಾ.ಆ.ಸೇಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳುಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ನವನಗರ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ 587103ceo[dot]zp[dot]karbgk[at]nic[dot]in08354-235576
ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು
ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ವಿಳಾಸ ಇಮೇಲ್ ದೂರವಾಣಿ
ಶ್ರೀ. ಅಭಿನವ ಖರೆ ಐಪಿಎಸ್ಪೊಲೀಸ ಅಧೀಕ್ಷಕರುಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಕಚೇರಿ, ನವನಗರ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ 587103sp[dot]karbgk[at]nic[dot]in08354-235077
ಅಪರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು
ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ವಿಳಾಸ ಇಮೇಲ್ ದೂರವಾಣಿ
ಶ್ರೀ ಶಶಿಧರ ಕುರೆರ್ಅಪರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳುಅಪರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ, ನವನಗರ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ 587103dc[dot]bagalkot07[at]gmail[dot]com08354-235093
ಉಪ-ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳು
ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ವಿಳಾಸ ಇಮೇಲ್ ದೂರವಾಣಿ
ಶ್ರೀಮತಿ. ಎಚ್ ಜಯಾ ಕೆಎಎಸ್ಉಪ-ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳು (ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಉಪ-ವಿಭಾಗ)ತಹಶೀಲ್ದಾರರ ಕಚೇರಿ, ನವನಗರ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ - 587103acbagalkot01[at]gmail[dot]com9449527079
ಶ್ರೀ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಐ ಶರೀಫ್ ಐಎಎಸ್ಉಪ-ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳು (ಜಮಖಂಡಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ)ಉಪ-ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ, ಜಮಖಂಡಿ 587301acjmkd[at]gmail[dot]com
ತಹಸೀಲ್ದಾರರು
ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ವಿಳಾಸ ಇಮೇಲ್ ದೂರವಾಣಿ
ಶ್ರೀ M.B. ನಾಗಠಾನತಹಶಿಲ್ದಾರರು, ಬಾಗಲಕೋಟತಹಶಿಲ್ದಾರರ ಕಚೇರಿ, ಬಾಗಲಕೋಟtahasildarbgk[at]gmail[dot]com9448426549
ಶ್ರೀ ಪ್ರವೀಣತಹಶಿಲ್ದಾರರು, ರಬಕವಿ-ಬನಹಟ್ಟಿತಹಶಿಲ್ದಾರರ ಕಚೇರಿ, ರಬಕವಿ-ಬನಹಟ್ಟಿ7353324771
ಶ್ರೀ ಜಿ. ಎಮ್. ಕುಲಕರ್ಣಿತಹಶಿಲ್ದಾರರು, ಇಲಕಲ್ಲತಹಶಿಲ್ದಾರರ ಕಚೇರಿ, ಇಲಕಲ್ಲ8971702189
ಶ್ರೀ ಸುರೇಶತಹಶಿಲ್ದಾರರು, ಗುಳೇದಗುಡ್ಡತಹಶಿಲ್ದಾರರ ಕಚೇರಿ, ಗುಳೇದಗುಡ್ಡ8660832180
ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಎಮ್ ಮ್ಯಾಗೇರಿತಹಶಿಲ್ದಾರರು, ಹುನಗುಂದತಹಶಿಲ್ದಾರರ ಕಚೇರಿ, ಹುನಗುಂದthhungund[at]gmail[dot]com8050069316
ಶ್ರೀ. ಎಸ್ ಎಸ್ ಇಂಗಳೆತಹಶಿಲ್ದಾರರು, ಬದಾಮಿತಹಶಿಲ್ದಾರರ ಕಚೇರಿ, ಬದಾಮಿtahasildarbdm[at]gmail[dot]com9900776009
ಶ್ರೀ. ಅಮರೇಶ ಬಿರಾದಾರತಹಶಿಲ್ದಾರರು, ಬೀಳಗಿತಹಶಿಲ್ದಾರರ ಕಚೇರಿ, ಬೀಳಗಿtahasildarblg[at]gmail[dot]com9886651314
ಶ್ರೀ. ಡಿ ಜಿ ಮಹಾತ್ತಹಶಿಲ್ದಾರರು, ಮುಧೋಳತಹಶಿಲ್ದಾರರ ಕಚೇರಿ, ಮುಧೋಳtahmudhol[at]gmail[dot]com9986506837
ಶ್ರೀ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಗಾಲಿತಹಶಿಲ್ದಾರರು, ಜಮಖಂಡಿತಹಶಿಲ್ದಾರರ ಕಚೇರಿ, ಜಮಖಂಡಿtasil[dot]jkd[at]gmail[dot]com8951479533
ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಇಲಾಖೆ
ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ವಿಳಾಸ ಇಮೇಲ್ ದೂರವಾಣಿ
ಶ್ರೀ ದುರಗೇಶ್ ಕೆ. ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳುಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ನವನಗರ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ 587103ds[dot]zp[dot]karbgk[at]nic[dot]in08354-235591
ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವನಾಥ ಹೀರೆಮಠಯೋಜನಾ ನಿರ್ದಶಕರುಯೋಜನಾ ನಿರ್ದಶಕರ ಕಚೇರಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ನವನಗರ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ 587103pdzpbgk[at]gmail[dot]com9480851002
ಶ್ರೀಮತಿ. ಶಾಂತಾ ಕಡಿಮುಖ್ಯ ಖಾತೆಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಮುಖ್ಯ ಖಾತೆಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ನವನಗರ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ 587103cao[dot]zp[dot]karbgk[at]nic[dot]in08354235598
ಶ್ರೀ ನಿಗಪ್ಪ ಗೋಠೆಮುಖ್ಯ ಯೋಜನಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳುಮುಖ್ಯ ಯೋಜನಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ನವನಗರ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ 587103cpo[dot]zp[dot]karbgk[at]nic[dot]in9480851004