ಮುಚ್ಚಿ

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯ

          ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯವರ ಕಛೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಘಟಕವಾಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆಡಳಿತದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿಯು ವಿವಿಧ ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು ಶಾಖೆಗಳ ಕೆಲಸದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಶಿರಸ್ತೆದಾರು ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರರು. ಪ್ರತಿ ಶಾಖೆಗೆ ಮೊದಲ ದರ್ಜೆಯ ಸಹಾಯಕರು ಅಥವಾ ಎರಡನೇ ದರ್ಜೆಯ ಸಹಾಯಕರು ವಿಷಯ ನಿರ್ವಾಹಕರಾಗಿ ವಹಿಸಿದ ಸಂಕಲನಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಅದೀನದಲ್ಲಿ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿ ಉಪ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರು, ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಿಗೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರರು, ಶೀರಸ್ತೆದಾರ್, ಕಂದಾಯ ನಿರೀಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗರು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಅಂದರೆ ಕಂದಾಯ ಅಪೀಲ್ಸ್ ಗೆ ಸಂಭಂಧಪಟ್ಟ, ಕಂದಾಯ ವಿವಿಧ (ಕೆಎಲ್ಆರ್ ಆಕ್ಟ್, 1964), ಕೆಲವು ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ (ಪಿಟಿಸಿಎಲ್ ಆಕ್ಟ್, 1978) ಮತ್ತು ಇನಾಮ್ (ಇನಾಮ್ ಅಬಾಲಿಷನ್ ಆಕ್ಟ್) ವರ್ಗಾವಣೆ ನಿಷೇಧ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಲಹೆ ನಿಡಲು ಒಬ್ಬ ಕಾನೂನು ಸಲಹೆಗಾರರು ಇರುತ್ತಾರೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಜನರು ಕಚೇರಿಗೆ ವಿವಿಧ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು ಗೊತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವರ ಕೆಲಸ ಪಡದುಕೊಳ್ಳಲು ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆವೆಂಬುದಕ್ಕಾಗಿ ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಭಾಗ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗಾಗಿ ವಿವಿಧ ಶಾಖೆಯ ಅಂಗಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ.

ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಭಾಗ : ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳು, ವೇತನ ಮತ್ತು ಭತ್ಯೆ, ವರ್ಗಾವಣೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಚಾರಗಳು, ನೇಮಕಾತಿ, ನಿವೃತ್ತಿಗಳು, CCA (ವರ್ಗೀಕರಣ, ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಮನವಿ), ವೈಯಕ್ತಿಕ ಠೇವಣಿ ಖಾತೆಗಳು, ಆಡಿಟ್ ವರದಿಗಳು, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ದಿನಚರಿ ಡೈರಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮ ಅಂಕಿಅಂಶ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತದೆ.

ಕಂದಾಯ ವಿಭಾಗ : ಜಮಾಬಂದಿ, DCB (ಬೇಡಿಕೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್), ಜಮೀನು ಧನಸಹಾಯ, ಜಮೀನು ಸ್ವಾಧೀನ, ಭೂ ಪರಿವರ್ತನೆ, PTCL, ಮೇಲ್ಮನವಿ, ಭೂಸುಧಾರಣೆಗಳ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಗಣಿ ಮತ್ತು ಖನಿಜಗಳು ಮತ್ತು ಅತಿಕ್ರಮಣಗಳ ನಿಯಮಿತ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತದೆ.

ಚುನಾವಣಾ ವಿಭಾಗ : ಲೋಕಸಭೆ, ವಿಧಾನಸಭೆ, ವಿಧಾನಪರಿಷತ್, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್, ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ಪುರಸಭೆಗಳು, APMC(ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿ ), ಮತ್ತು ಇತರ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಚುನಾವಣೆಗಳು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚುನಾವಣಾ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವಿಭಾಗವು ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತದೆ.

ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ವಿಭಾಗ : ಈ ವಿಭಾಗವು ಸೇವಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಪುರಸಭೆಯ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಎಸ್ಜೆಎಸ್ಆರ್ವೈ (ಸ್ವರ್ಣ ಜನಾಂತಿ ಷಾರಿ ರೋಜ್ಗರ್ ಯೋಜಾನ), ಐಡಿಎಸ್ಎಸ್ಟಿ (ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯದ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಸಂಯೋಜಿತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ), ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಗಳು, ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ .

ಮುಜರಾಯಿ ವಿಭಾಗ : ಮುಜರಾಯಿ ದೇವಾಲಯಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ನವೀಕರಣ ಈ ವಿಭಾಗವು ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತದೆ, ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಚಕರುಗಳಿಗೆ ಪಾವತಿ,’ನೇಮಕ (ತಸ್ ದಿಕ್ ಮತ್ತು ವರ್ಷಾಶನ) ಸಂಬಳ, ಆರಾಧನಾ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈ ವಿಭಾಗವು ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತದೆ.

ಜನಗಣತಿ ವಿಭಾಗ : ಈ ವಿಭಾಗವು ಗಣತಿ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತದೆ.

ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವಿಭಾಗ : ಈ ವಿಭಾಗವು ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಆದೇಶ (ಸೆಕ್ಷನ್ 144 ಇತ್ಯಾದಿ), ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ವಿಷಯಗಳಾದ ಆರ್ಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮದ್ದುಗುಂಡುಗಳು ಮತ್ತು ಸಿನೆಮಾಗಳ ಪರವಾನಗಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತದೆ.

ಇತರ ವಿಭಾಗ : ಈ ವಿಭಾಗ ಎನ್ಎಸ್ಎಪಿ, ಒಎಪಿಪಿ, ಪಿಎಚ್ಪಿ, ಎಮ್ಪಿಎಲ್ಎಡಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಯೋಜನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತದೆ. ಸಭೆಯ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು, ಪಿಡಬ್ಲ್ಡಿಡಿ ಕೆಲಸಗಳು, ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಜಾತಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳು, ಹೌಸ್ ಬಾಡಿಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ (ಎಚ್ಆರ್ಸಿ) ಮತ್ತು ಇತರ ಆದಾಯದ ಇಲಾಖೆಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನೂ

ಎಲ್ಲಾ ತಾಲೂಕ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿವರಗಳು
ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಂಖ್ಯೆ
ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೆಸರು
ಮತಗಟ್ಟೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
ಪುರುಷ ಮತದಾರರು
ಮಹಿಳಾ ಮತದಾರರು
ಇತರ ಮತದಾರರು
ಒಟ್ಟು ಮತದಾರರು
19 ಮುಧೋಳ 208
95564
96168
3
191735
20 ತೇರದಾಳ 232
108789
107186
7
215982
21 ಜಮಖಂಡಿ 226
99195
98063
3
197261
22 ಬೀಳಗಿ 260
107910
108615
28
216553
23 ಬದಾಮಿ 255
107074
105098
15
212187
24 ಬಾಗಲಕೋಟ 260
113791
113971
17
227779
25 ಹುನಗುಂದ 253
106698
107644
10
214352
  ಒಟ್ಟು 1694
739021
736745
83
1475849

 

ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ
ಕ. ಸಂ.
ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೆಸರು
ನಾಡಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
ಗ್ರಾಮಲೆಕ್ಕಿಗರ ವಲಯಗಳು
ಹೋಬಳಿಗಳು
ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳು
ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
1 ಬದಾಮಿ 4 48
4
42
1
2 ಬಾಗಲಕೋಟ 3
30
3
30
1
3 ಬೀಳಗಿ 2
25
2
24
1
4 ಹುನಗುಂದ 4
50
4
35
1
5 ಜಮಖಂಡಿ 3
42
3
38
1
6 ಮುಧೋಳ 2
42
2
29
1
  ಒಟ್ಟು 18
237
18 198 6

ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನವೀಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ: 15/02/2021