ಮುಚ್ಚಿ

ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ

    ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೂಲಭೂತ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಮಟ್ಟದ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಗ್ರಾಮಗಳ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಗ್ರಾಮದ ಹಿರಿಯರ ಸಭೆಗೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ, ಅವರು ನೇರವಾಗಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗರಿಕರಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪಂಚಾಯತ್ ಘಟಕವು ಸರ್ಪಂಚ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿದೆ. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಚುನಾಯಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಸದಸ್ಯರು ನೇರವಾಗಿ ವಾರ್ಡ್ನಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾಗಿದ್ದರೆ, ಸರ್ಪಂಚ್ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಮಹಿಳಾ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ನಿಗದಿತ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದವರಿಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೆಸರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಗಳು ಪಿ.ಡಿ.ಓ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು 2ನೇ ವಿಭಾಗ ಖಾತೆ ಸಹಾಯಕರು ಡೇಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಆಪರೇಟರ್ ಬಿಲ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಸ್ವೀಪರ್ ಪಂಪ್ ಆಪರೇಟರ್ ಜವಾನ ವಾಟರ್ ಮೆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್
ಬದಾಮಿ 42 42 25 15 7 39 3 30 5 35 151 0
ಬಾಗಲಕೋಟ 30 30 24 8 6 28 1 40 1 27 90 0
ಬೀಳಗಿ 24 24 20 8 4 22 1 52 8 24 53 1
ಹುನಗುಂದ 35 38 19 21 33 51 6 83 6 46 181 0
ಜಮಖಂಡಿ 38 38 31 17 13 39 1 62 12 42 65 0
ಮುಧೋಳ 29 30 24 12 9 34 2 55 11 32 65 1
ಒಟ್ಟು 198 202 143 81 72 213 14 322 43 206 605 2