ಮುಚ್ಚಿ

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ

ಈ ಇಲಾಖೆಯು ಜಮಾಬಂದಿ, ಡಿ.ಸಿ.ಬಿ (ಬೇಡಿಕೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್), ಜಮೀನು ಧನಸಹಾಯ, ಜಮೀನು ಸ್ವಾಧೀನ, ಭೂ ಪರಿವರ್ತನೆ, ಪಿಟಿಸಿಎಲ್, ಮೇಲ್ಮನವಿ, ಭೂಸುಧಾರಣೆಗಳ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಗಣಿ ಮತ್ತು ಖನಿಜಗಳು ಮತ್ತು ಅತಿಕ್ರಮಣಗಳ ನಿಯಮಿತ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತದೆ.

  1. ಭೂಮಿ
  2. ಸಕಾಲ ಸೇವೆಗಳು
  3. ಜನ ಸ್ನೇಹಿ ಕೇಂದ್ರ (ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆಗಳು)
  4. ಮತದಾರರ ಐಡಿ ಕಾರ್ಡ್
  5. ಆದಾಯ ಕೋರ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್
  6. ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ