ಮುಚ್ಚಿ

ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು

ಚಿತ್ರ ವಿವರಗಳು
MP, Bagalkot

ಶ್ರೀ. ಪರ್ವತಗೌಡ ಚಂದನಗೌಡ ಗದ್ದಿಗೌಡರ

ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು