ಮುಚ್ಚಿ

ವಿಧಾನಸಭೆ ಸದಸ್ಯರು

ಚಿತ್ರ ವಿವರಗಳು

MLA, Badami

ಶ್ರೀ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ

ಗೌರವಾನ್ವಿತ ವಿಧಾನಸಭೆ ಸದಸ್ಯರು, ಬಾದಾಮಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ

MLA, Bagalkot

ಶ್ರೀ. ವೀರಣ್ಣ ಚರಣಂತಿಮಠ

ಗೌರವಾನ್ವಿತ ವಿಧಾನಸಭೆ ಸದಸ್ಯರು, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ

Mudhol, MLA

ಶ್ರೀ. ಗೋವಿಂದ ಎಮ್ ಕಾರಜೋಳ

ಗೌರವಾನ್ವಿತ  ವಿಧಾನಸಭೆ ಸದಸ್ಯರು, ಮುಧೋಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ

Terdal, MLA

ಶ್ರೀ. ಸಿದ್ದು ಸವದಿ

ಗೌರವಾನ್ವಿತ ವಿಧಾನಸಭೆ ಸದಸ್ಯರು, ತೇರದಾಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ

ಶ್ರೀ. ಆನಂದ ನ್ಯಾಮಗೌಡ

ಗೌರವಾನ್ವಿತ ವಿಧಾನಸಭೆ ಸದಸ್ಯರು, ಜಮಖಂಡಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ

Bilagi, MLA

ಶ್ರೀ. ಮುರುಗೇಶ್ ರುದ್ರಪ್ಪ ನಿರಾಣಿ

ಗೌರವಾನ್ವಿತ ವಿಧಾನಸಭೆ ಸದಸ್ಯರು, ಬೀಳಗಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ

MLA

ಶ್ರೀ. ದೊಡ್ಡನಗೌಡ ಜಿ ಪಾಟೀಲ

ಗೌರವಾನ್ವಿತ ವಿಧಾನಸಭೆ ಸದಸ್ಯರು, ಹುನಗುಂದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ