ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಕ್ಷೆಗಳು 

ಮೂಧೋಳ 

ಜಮಖಂಡಿ   

ಬೀಳಗಿ 

         ಬದಾಮಿ  d         

        ಬಾಗಲಕೋಟ          

ಹುನಗುಂದ