ƣ
Ug ܽAi AU wP Zģu-2018
vUmU g
P.A Ug ܽAi AAi ɸg q AS v ɸg vUm AS v ɸg
1 2 3 4
1 vgz 1 21-ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಕಟ್ಟಡ ಪುರಸಭೆ ಆಫೀಸ್ ಹಿಂದುಗಡೆ ತೇರದಾಳ
2 vgz 2 20-ಎಸ್.ಎಂ. ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಕಟ್ಟಡ, ಪೂರ್ವಭಾಗದ ಕೋಣೆ, ದೇವರಾಜ ನಗರ ತೇರದಾಳ.
3 vgz 3 7-ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಶಾಲೆ, ಲಮಾನಿ ಕಾಲನಿ, ತೇರದಾಳ.
4 vgz 4 1-ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಲಮಾನಿ ಕಾಲನಿ, ತೇರದಾಳ.
5 vgz 5 12-ನಮ್ಮೂರ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವದಿಕ್ಕಿನ ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ ದೇವರಾಜ ನಗರ ತೇರದಾಳ.
6 vgz 6 11-ನಮ್ಮೂರ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದೇವರಾಜ ನಗರ ತೇರದಾಳ.
7 vgz 7 3-ನಮ್ಮೂರ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದೇವರಾಜ ನಗರ ತೇರದಾಳ
8 vgz 8 10-ಎಸ್.ಎಂ.ಹೈಸ್ಕೂಲ ಕಟ್ಟಡ, ಪೂರ್ವಭಾಗದ ಮಧ್ಯದ ಕೋಣೆ, ದೇವರಾಜ ನಗರ, ತೇರದಾಳ
9 vgz 9 6-ನಮ್ಮೂರ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದೇವರಾಜ ನಗರ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಮಧ್ಯದ ಕೋಣೆ, ತೇರದಾಳ.
10 vgz 10 2-ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಾಸರಟ್ಟಿ ತೇರದಾಳ.
11 vgz 11 5-ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ನಗರ, ತೇರದಾಳ.
12 vgz 12 13-ಬಾಲವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ಹರಿಜನಗಲ್ಲಿ ತೇರದಾಳ
13 vgz 12 14-ಬಾಲವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ಹರಿಜನಗಲ್ಲಿ ತೇರದಾಳ
14 vgz 13 4-ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಹಳೇ ದವಾಖಾನೆ ಹತ್ತಿರ, ತೇರದಾಳ.
15 vgz 14 8-ದೇವರಾಜ ನಗರದ ರೆಳೇಕರ ಇಂಜನೀಯರ್ ಮನೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ಕೊಣೆ ತೇರದಾಳ.
16 vgz 14 9-ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಹಳೇ ದವಾಖಾನೆ ಹತ್ತಿರ, ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ತೇರದಾಳ.
17 vgz 15 15-ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ನಗರ, ತೇರದಾಳ.
18 vgz 15 16-ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ನಗರ, ತೇರದಾಳ.
19 vgz 16 18-ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಮಧ್ಯದ ಕೋಣೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ನಗರ ತೇರದಾಳ.
20 vgz 16 19-ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಎರಡನೇ ಕೋಣೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ನಗರ ತೇರದಾಳ.
21 vgz 17 17-ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಬಾಲಕಿಯರ ಶಾಲೆ ತೇರದಾಳ.
22 vgz 18 23-ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಳೇ ಕಟ್ಟಡದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡ ಕೋಣೆ, ತೇರದಾಳ.
23 vgz 19 24-ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಳೇ ಕಟ್ಟಡ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ ತೇರದಾಳ.
24 vgz 20 25-ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ಏಡಗಡೆ ಕೋಣೆ ತೇರದಾಳ.
25 vgz 20 26-ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ಮಧ್ಯದ ಕೋಣೆ ತೇರದಾಳ.
26 vgz 21 29-ಎಂ.ಪಿ. ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಐ.ಟಿ.ಐ.ಕಾಲ್ಭೆಜ್ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಎಡಭಾಗದ ಕೋಣೆ ತೇರದಾಳ.
27 vgz 21 30-ಎಂ.ಪಿ. ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಐ.ಟಿ.ಐ.ಕಾಲ್ಭೆಜ್ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಮಧ್ಯದ ಕೋಣೆ ತೇರದಾಳ.
28 vgz 22 27-ಪ್ರಭುಲಿಂಗ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ ಕಟ್ಟಡ ತೇರದಾಳ
29 vgz 22 28-ಪ್ರಭುಲಿಂಗ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ ಮಧ್ಯದ ಕೋಣೆ ಕಟ್ಟಡ ತೇರದಾಳ
30 vgz 23 22-ಮಾಳಿ ಸಮಾಜ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಕಲ್ಲಟ್ಟಿ ಗಲ್ಲಿ ದೇಸರಾ ಭಾಂವಿ ಹತ್ತಿರ (ತಳವಾರ ಗಲ್ಲಿ) ತೇರದಾಳ