ƣ
Ug ܽAi AU wP Zģu-2018
vUmU g.
PA Ug ܽAi AAi ɸg q AS v ɸg vUmU AS v ɸg
q AS q ɸg vUm AS vUm ɸg
1 lt AZAiv Pgg 1 ವಡ್ಡರ ಓಣಿ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶ 1 ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಹಳೇ ಕಟ್ಟಡ ುತ್ತರ ಭಾಗ (ಎಂ.ಪಿ.ಎಸ್)
2 lt AZAiv Pgg 1 ಪತ್ತಾರ ಕಟ್ಟಿ, ಮದಿಯವರ ಓಣಿ, ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶ 1A ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ (ಎಂ.ಪಿ.ಎಸ್)
3 lt AZAiv Pgg 2 ವಾ.ನಂ.1 ರ ಮುಲ್ಲಾ, ಮುಜಾವರ ಓಣಿ, ಆಚಾಯ೵ ಓಣಿ, ಗದಗಿನಮಠ ಓಣಿ 2 ಸರಕಾರಿ ಉದು೵ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಪೂವ೵ ಭಾಗ ಕೆರೂರ
4 lt AZAiv Pgg 3 ವಾ.ನಂ.1 ರ ಕಿಲ್ಲಾ ಒಣಿಯ ಕಿಲ್ಲಾ ಓಣಿ, ವಠಾರ ಓಣಿ, ಗೌಡರ ಪ್ಲಾಟ, ಸಮಗಾರ ಓಣಿ, ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶ 3 ಉದು೵ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಕೆರೂರ
5 lt AZAiv Pgg 4 ಯಂಕಂಚಿ, ನಂದರಗಿ, ಬೆಳಗಂಟಿ, ನೇಕಾರ ಕಾಲೋನಿಗಳು 4 ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ (ಕೆ.ಜಿ.ಎಸ್)
6 lt AZAiv Pgg 5 ಭಾವಿಕಟ್ಟಿ ಓಣಿ, ಮ್ಯಾಗಾಡಿ ಓಣಿ, ಭಾಗಶಃ 5 ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ (ಕೆಜಿಎಸ್) ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಉತ್ತರ ಭಾಗ
7 lt AZAiv Pgg 6 ಮ್ಯಾಗಾಡಿ ಓಣಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶ 6 ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ (ಕೆಜಿಎಸ್) ಮಧ್ಯ ಭಾಗ
8 lt AZAiv Pgg 7 ಬೋರಣ್ಣವರ ಓಣಿ, ಗದ್ದನಕೇರಿ ಓಣಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶ 7 ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ (ಕೆಜಿಎಸ್) ಪೂವ೵ ಭಾಗ
9 lt AZAiv Pgg 8 ಗೌಡರ, ಪಾಗಾದ, ಮಾನ್ವಿ ಓಣಿ, ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶ 8 ಎ.ಆರ್.ಹಿರೇಮಠ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಕೆರೂರ
10 lt AZAiv Pgg 9 ಪೆಂಡಾರ ಓಣಿ, ಚೂರಿಯವರ ಓಣಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶ 9 ಎ.ಸಿ,ಘಟ್ಟದ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಕೆರೂರ
11 lt AZAiv Pgg 10 ಸಕ್ರಮಕೊಳ್ಳ, ನೆಹರು ನಗರ ಭಾಗಶಃ, ನಾಡಗೌಡ, ಶಿರೂರ ಪ್ಲಾಟ 10 ಮಲ್ಲಿಕಾಜು೵ನ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನೆಹರು ನಗರ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)
12 lt AZAiv Pgg 11 ನೆಹರೂ ನಗರ, ಭಾಗಶಃ ಕೆ.ಇ.ಬಿ ಕ್ಚಾಟಸ೵ ಶೆಟ್ಟರ ಪ್ಲಾಟ 11 ಮಲ್ಲಿಕಾಜು೵ನ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನೆಹರು ನಗರ (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ)
13 lt AZAiv Pgg 12 ಜಿಗಳೂರ ಪ್ಲಾಟ, ಕೊಣ್ಣೂರ ಪ್ಲಾಟ, ದೇಸಾಯಿ ಪ್ಲಾಟ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಶನ್ ಕ್ವಾಟಸ೵, ಸರಕಾರಿ ದವಾಖಾನೆ ಕ್ವಾಟಸ೵ 12 ಎ.ಸಿ.ಘಟ್ಟದ ಮಾದ್ಯಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೆರೂರ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ
14 lt AZAiv Pgg 13 ಹರಣಶಿಕಾರಿ ಓಣಿ 13 ಎ.ಆರ್.ಹಿರೇಮಠ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೆರೂರ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ
15 lt AZAiv Pgg 14 ಚಿನಗುಂಡಿ ಪ್ಲಾಟ 14 ಸರಕಾರಿ ಉದು೵ ಹೈಸ್ಕೂಲ್-ಬಾಗವಾನ ಪ್ಲಾಟ ಹತ್ತಿರ, ಕೆರೂರ
16 lt AZAiv Pgg 15 ಬಡಿಗೇರ ಓಣಿ, ಬದಾಮಿ ಓಣಿ, ಕುಂಬಾರ ಓಣಿ, ಮನಿಯಾರ ಓಣಿ 15 ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂವ೵ಭಾಗ (ಶ್ರೀ.ರಾಚೋಟೇಶ್ವರ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ)
17 lt AZAiv Pgg 16 ಹರಿಜನಕೇರಿ ಓಣಿ, ಮಚಿಗೇರ ಓಣಿ, ಕೊಂಚಿಕೊರವರ ಓಣಿ, ಗೊಂದಲಿ ಓಣಿ, ಇತರೆ 16 ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚಿನಗುಂಡಿ ಪ್ಲಾಟ ಕೆರೂರ
18 lt AZAiv Pgg 17 ಕ್ಷತ್ರೀಯ ಓಣಿ, ಹುಂಡೇಕಾರ ಓಣಿ, ಜಾತಗೇರ ಓಣಿ, ತಳವಾರ ಓಣಿ 17 ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ (ಶ್ರೀ.ರಾಚೋಟೇಶ್ವರ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ)
19 lt AZAiv Pgg 18 ಹರವಿ ಓಣಿ, ಕಂದಕೂರ ಓಣಿ, ಯಂಡಿಗೇರಿ ಓಣಿ, ಜಮ್ಮನಕಟ್ಟಿ ಓಣಿ. 18 ಚರಂತಿಮಠ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಧ್ಯಭಾಗ ಕೆರೂರ
20 lt AZAiv Pgg 19 ಬಾಳಿಕಾಯಿ ಓಣಿ, ಚೋರಗಸ್ತಿ ಓಣಿ 19 ಸರಕಾರಿ ಉದು೵ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ
21 lt AZAiv Pgg 20 ಖಾಜಿಗಲ್ಲಿ, ಮೇದಾರ ಓಣಿ, ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶ, ಕೆರೂರ 20 ಸರಕಾರಿ ಉದು೵ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪೂವ೵ ಭಾಗ