ƣ
Ug ܽAi AU wP Zģu-2018
vUmU g.
PA Ug ܽAi AAi ɸg q AS v ɸg vUmU AS v ɸg
q AS q ɸg vUm AS vUm ɸg
1 gs UļzUq. 1 ಮೂಕೇಶ್ವರಿ ಗುಡಿ, ಮಾರ್ಕೆಂಡೇಶ್ವರ ಗುಡಿ, ಜಳಕಿ ಘಂಟಿ 1 ಸರಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಮಹಾ ವಿದ್ಯಾಲಯ, ಗುಳೇದಗುಡ್ಡ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ), ಗುಳೇದಗುಡ್ಡ.
2 gs UļzUq. 2 ದೇವಾಂಗ ಮಠ ಏರಿಯಾ, ಹುಲ್ಲೂರ ಓಣಿ, ಮಾಲದಾರ ಓಣಿ 2 ಸರಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಮಹಾ ವಿದ್ಯಾಲಯ, (ಉತ್ತರ ಭಾಗ-1), ಗುಳೇದಗುಡ್ಡ.
3 gs UļzUq. 2 ದೇವಾಂಗ ಮಠ ಏರಿಯಾ, ಹುಲ್ಲೂರ ಓಣಿ, ಮಾಲದಾರ ಓಣಿ 2A ಸರಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಮಹಾ ವಿದ್ಯಾಲಯ, (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ-2), ಗುಳೇದಗುಡ್ಡ.
4 gs UļzUq. 3 ತಳವಾರ ಓಣಿ, ಕುಂಬಾರ ಓಣಿ, ಗುಗ್ಗರಿ ಪೇಟ ಏರಿಯಾ 3 ಸರಸ್ವತಿ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಮ.ಹು.ಆಡಿನ ಕನ್ನಡ ಪೂರ್ವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಗುಳೇದಗುಡ್ಡ
5 gs UļzUq. 4 ತಿಪ್ಪಾ ಪೇಟ, ಸಂಗೊಂದಿ ಓಣಿ, ಜಿರ್ಲಿ ಓಣಿ 4 ವೆ|| ಎಸ್. ಆರ್. ವಸ್ತ್ರದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ. 01 (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಗುಳೇದಗುಡ್ಡ.
6 gs UļzUq. 5 ತಿಪ್ಪಾ ಪೇಟ, ಸಂಗೊಂದಿ ಓಣಿ, ಬಸವಣ್ಣ ಗುಡಿ ಏರಿಯಾ, ಸಂಗೊಂದಿ ಓಣಯಿ ಗುಡ್ಡದ ಏರಿಯಾ 5 ವೆ|| ಎಸ್. ಆರ್. ವಸ್ತ್ರದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ. 01 (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಗುಳೇದಗುಡ್ಡ.
7 gs UļzUq. 6 ಕಲಕೇರಿಯವರ ಓಣಿ, ಬನ್ನಿಯವರ ಮನೆಯ ಏರಿಯಾ, ಶಿವಪ್ಪಯ್ಯನ ಮಠ ಏರಿಯಾ 6 ಶ್ರೀ. ಮರಘರಾಜೇಂದ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಪ್ಪತ್ತಿನ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ) ಗುಳೇದಗುಡ್ಡ.
8 gs UļzUq. 7 ಒಪ್ಪತ್ತೇಶ್ವರ ಮಠ, ಗಚ್ಚಿನಕಟ್ಟಿ ಏರಿಯಾ, ಕಂಠಿಪೇಟ. 7 ಶ್ರೀ. ಜಗದ್ಗುರು ಗುರಿಶಿದ್ದೇಶ್ವರ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಗುಳೇದಗುಡ್ಡ.
9 gs UļzUq. 8 ಸರಾಫ ಬಜಾರ, ಹರವಿ ಓಣಿ, ಕಿರಸೂರ ಮಠ ಏರಿಯಾ 8 ಸರಸ್ವತಿ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಮ.ಹು.ಆಡಿನ ಕನ್ನಡ ಪೂರ್ವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಗುಳೇದಗುಡ್ಡ
11 gs UļzUq. 9 ಗುರುಶಿದ್ದೇಶ್ವರ ಮಠದ ಏರಿಯಾ, ಕಟ್ಟಿಹೊಲ, ನಗ್ಲಿಪೇಟ 9 ಶ್ರೀ. ಜಗದ್ಗುರು ಗುರಿಶಿದ್ದೇಶ್ವರ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಗುಳೇದಗುಡ್ಡ.
12 gs UļzUq. 10 ಜೋಶಿರವರ ವಠಾರ, ಶೀಲವಂತರ ಏರಿಯಾ, ಕಂಠಿಪೇಟೆ ಏರಿಯಾ 10 ಬಾಲಕಿಯರ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ), ಗುಳೇದಗುಡ್ಡ.
13 gs UļzUq. 11 ವಸ್ತ್ರದ ಚಾಳ, ಮುರಗೋಡ ಓಣಿ, ಬನ್ನಿಕಟ್ಟಿ ಏರಿಯಾ 11 ಮಹೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯಾ ಪ್ರಚಾರಕ ಮಂಡಳಿ ವೆಂಕಟೇಶ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಗುಳೇದಗುಡ್ಡ
14 gs UļzUq. 12 ಭಾರತ ಮಾರ್ಕೆಟ ಏರಿಯಾ, ಪುರಸಭೆ ಹಿಂದುಗಡೆ ಏರಿಯಾ, ನಾಗಪ್ಪನ ಕಟ್ಟಿ ಏರಿಯಾ 12 ಮಹೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯಾ ಪ್ರಚಾರಕ ಮಂಡಳಿ ವೆಂಕಟೇಶ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಗುಳೇದಗುಡ್ಡ
15 gs UļzUq. 13 ಬಾಳಿ ಹೊಲ, ಚುಂಗಿನ ಓಣಿ, ದ್ಯಾಮವ್ವನ ಗುಡಿ ಏರಿಯಾ 13 ಬಾಶಲ್ ಮಿಷನ್ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಗುಳೇದಗುಡ್ಡ.
16 gs UļzUq. 13 ಬಾಳಿ ಹೊಲ, ಚುಂಗಿನ ಓಣಿ, ದ್ಯಾಮವ್ವನ ಗುಡಿ ಏರಿಯಾ 13A ಬಾಶಲ್ ಮಿಷನ್ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಗುಳೇದಗುಡ್ಡ.
17 gs UļzUq. 14 ಬಾಗವಾನ ಪೇಟ ಪೂರ್ತಿ ಹಾಗೂ ಬಾಷಲ್ ಮಿಶನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಏರಿಯಾ 14 ಸೇಂಟ್ ಝೇವಿಯರ್ಸ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ), ಗುಳೇದಗುಡ್ಡ.
18 gs UļzUq. 15 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಶಾಲೆ ಏರಿಯಾ, ಬಂಕಾಪೂರ ಓಣಿ, 15 ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ. 02 (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಗುಳೇದಗುಡ್ಡ.
19 gs UļzUq. 16 ಮರಡಿ ಮಠದ ಹಿಂದಿನ ಭಾಗ, ನೀಲಕಂಠೇಶ್ವರ ಗುಡಿ ಏರಿಯಾ, ಪಾಗಿಯವರ ಸಂಧಿ, ದಾನಿಯವರ ಮನೆ ಏರಿಯಾ 16 ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ. 01 ಗುಳೇದಗುಡ್ಡ.
20 gs UļzUq. 17 ಯರಗಾ ರವರ ಮನೆ ಏರಿಯಾ, ರವಿ ಗೌಡ್ರ ಏರಿಯಾ, ಉಂಕಿ ರವರ ಮನೆ ಏರಿಯಾ. 17 ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ. 02 ಹಳೇ ಕಟ್ಟಡ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಗುಳೇದಗುಡ್ಡ.
21 gs UļzUq. 18 ವಾಘಮೋಡೆ ಮನೆ ಹಿಂದಿನ ಏರಿಯಾ, ವಾಲದಉಂಕಿ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಹಿಂದಿನ ಏರಿಯಾ. 18 ಎಸ್.ಎಂ. ಭಂಡಾರಿ ಕಲಾ, ಆರ್.ಆರ್. ಭಂಡಾರಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಹಾಗೂ ಎಸ್.ಕೆ. ರಾಠಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ರೂಮ ನಂ. 01, ಗುಳೇದಗುಡ್ಡ
22 gs UļzUq. 18 ವಾಘಮೋಡೆ ಮನೆ ಹಿಂದಿನ ಏರಿಯಾ, ವಾಲದಉಂಕಿ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಹಿಂದಿನ ಏರಿಯಾ. 18A ಎಸ್.ಎಂ. ಭಂಡಾರಿ ಕಲಾ, ಆರ್.ಆರ್. ಭಂಡಾರಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಹಾಗೂ ಎಸ್.ಕೆ. ರಾಠಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ರೂಮ ನಂ. 14, (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಗುಳೇದಗುಡ್ಡ
23 gs UļzUq. 19 ಹರದೊಳ್ಳಿ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರದೇಶ, ಹರಿಜನಕೇರಿ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರದೇಶ, ಇನಾಣಿ ಆಯಿಲ್ ಮಿಲ್ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರದೇಶ. 19 ಶಾಸಕರ ಮಾದರಿಯ ಉನ್ನತ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ), ಗುಳೇದಗುಡ್ಡ
24 gs UļzUq. 20 ಶಿಕ್ಷಕರ ನಗರ, ಕೆಇಬಿ ಗ್ರೀಡ, ಸಾಲೇಶ್ವರ ತೇರಿನ ಮನೆ ಹಿಂಭಾಗ, ಭಜಂತ್ರಿ ಓಣಿ, ಕಮತಗಿ ರಸ್ತೆಯ ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿ, ಬಾಗಲಕೋಟ ರೋಡ, ಅಂಬಾ ಭವಾನಿ ಗುಡಿ ಏರಿಯಾ. 20 ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ. 02 (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಗುಳೇದಗುಡ್ಡ.
25 gs UļzUq. 20 ಶಿಕ್ಷಕರ ನಗರ, ಕೆಇಬಿ ಗ್ರೀಡ, ಸಾಲೇಶ್ವರ ತೇರಿನ ಮನೆ ಹಿಂಭಾಗ, ಭಜಂತ್ರಿ ಓಣಿ, ಕಮತಗಿ ರಸ್ತೆಯ ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿ, ಬಾಗಲಕೋಟ ರೋಡ, ಅಂಬಾ ಭವಾನಿ ಗುಡಿ ಏರಿಯಾ. 20A ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ. 02 (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಹಳೇ ಕಟ್ಟಡ ಗುಳೇದಗುಡ್ಡ.
26 gs UļzUq. 21 ಯೋಗ ಆಶ್ರಮ, ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರ, ಶಕ್ತಿ ಚಿತ್ರ ಮಂದಿರ ಏರಿಯಾ, ಕನಕಶ್ರೀ ಬ್ಯಾಂಕ ಹಿಂಭಾಗ 21 ಶಾಸಕರ ಮಾದರಿಯ ಉನ್ನತ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ), ಗುಳೇದಗುಡ್ಡ.
27 gs UļzUq. 22 ಕುಂಚಿಕೊರವರ ಓಣಿ, ಮೂಕೇಶ್ವರಿ ನಗರ, ಎಂಪಿಎಸ್ ಶಾಲೆ ಏರಿಯಾ, ಮರೆಗುದ್ದಿ ರವರ ಪ್ಲಾಟ. 22 ಶಾಸಕರ ಮಾದರಿಯ ಉನ್ನತ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ ಮಧ್ಯ ಭಾಗ, ಗುಳೇದಗುಡ್ಡ.
28 gs UļzUq. 23 ಬಂಡಿವಡ್ಡರ ಓಣಿ, ಭಂಡಾರಿ ಕಾಲೇಜ ಹಿಂಭಾಗ, ಗೂಗಿ ಭಾವಿ ಏರಿಯಾ, ಮೂಕೇಶ್ವರಿ ಗುಡಿ ಏರಿಯಾ, ಮೇಡಿ ರವರ ಓಣಿ 23 ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ. 05 (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಗುಳೇದಗುಡ್ಡ.