Bagalkot District Land Aquisitions

 
ದಿನಾಂಕ
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ
ಸ್ಥಳ
1 17/08/2017 ಎಲ್ಎಕ್ಯೂ/ಎಸ್ಆರ್-02/2015-16 ಬಾಗಲಕೋಟ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಾವಲಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗು ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾವಲಗಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಕೆಲವು ಜಮೀನುಗಳ ಭೂಸ್ವಾಧೀನತೆಯ ಕುರಿತು ಕಲಂ 19(1) ರ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಪ್ರಕಟಣೆ
2

16/06/2017

ಕಂಇ 08 ಎಲ್.ಆರ್.ಆರ್2017

 ಬಾಗಲಕೋಟ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಗಳೂಳ್ಳಿ ಸೈಟ್-2 ಕಿರಸೂರ ಗ್ರಾಮದ ಕಲಂ 17(2)ರಡಿ ಅನುಮೋದಿಸಿದ್ದು

3

30/05/2017

ಕಂಇ 02 ಎಲ್.ಆರ್.ಆರ್2017

 ಬಾಗಲಕೋಟ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಾವಲಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ಇಂಗು ಕೆರೆಯ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಭೂಸ್ವಾಧೀನತೆಯ ಬಗ್ಗೆ

4

26/12/2016

ಕಂಇ 116 -ಭೂಸ್ವಾವಿ -2016

 ಬಾಗಲಕೋಟ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರದ ಹಕ್ಕು

5 29/08/2017 ಕಂಶಾ: ಎಲ್ಎಕ್ಯೂ: ಸಿಆರ್-05/16-17

ಬಾಗಲಕೋಟ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ತೊದಲಬಾಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ತುಬಚಿ-ಬಬಲೇಶ್ವರ ಏತ ನೇರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಜೈನೇಜ್ 5.28 ಕಿ.ಮೀಯಿಂದ 14.61 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಭಾಗಶ: ರೈಜಿಂಗ್ ಮೇನ್, ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಭೂಸ್ವಾಧೀನತೆಯ ಬಗೆಗಿನ ಪುನರ್ವಸತಿ ಮತ್ತು ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕರಡುಯಾದಿಯನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿದ ಕುರಿತು.

6 09/08/2017 ಕಂಶಾ: ಎಲ್ಎಕ್ಯೂ: ಸಿಆರ್-04/16-17 ಬಾಗಲಕೋಟ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕವಟಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ತುಬಚಿ-ಬಬಲೇಶ್ವರ ಏತ ನೇರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಜೈನೇಜ್ 00.00 ಕಿ.ಮೀಯಿಂದ 5.28ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಇಂಟೆಕ್ ಕೆನಾಲ್, ಪಂಪ್ ಹೌಸ್ & ಭಾಗಶ: ರೈಜಿಂಗ್ ಮೇನ್, ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಭೂಸ್ವಾಧೀನತೆಯ ಬಗೆಗಿನ ಪುನರ್ವಸತಿ ಮತ್ತು ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕರಡುಯಾದಿಯನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿದ ಕುರಿತು.
7 09/08/2017 ಕಂಶಾ: ಎಲ್ಎಕ್ಯೂ: ಸಿಆರ್-07/16-17 ಬಾಗಲಕೋಟ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗೋಠೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ತುಬಚಿ-ಬಬಲೇಶ್ವರ ಏತ ನೇರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಜೈನೇಜ್ 19.32 ಕಿ.ಮೀಯಿಂದ 26.54ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಭಾಗಶ: ರೈಜಿಂಗ್ ಮೇನ್, ಡೆಲಿವರಿ ಚೆಂಬರ್ & ಭಾಗಶ: ಗ್ರಾವಿಟಿ ಮೇನ್, ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಭೂಸ್ವಾಧೀನತೆಯ ಬಗೆಗಿನ ಪುನರ್ವಸತಿ ಮತ್ತು ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕರಡುಯಾದಿಯನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿದ ಕುರಿತು.
8 09/08/2017 ಕಂಶಾ: ಎಲ್ಎಕ್ಯೂ: ಸಿಆರ್-06/16-17 ಬಾಗಲಕೋಟ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗದ್ಯಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ತುಬಚಿ-ಬಬಲೇಶ್ವರ ಏತ ನೇರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಜೈನೇಜ್ 14.61 ಕಿ.ಮೀಯಿಂದ 19.32ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಭಾಗಶ: ರೈಜಿಂಗ್ ಮೇನ್, ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಭೂಸ್ವಾಧೀನತೆಯ ಬಗೆಗಿನ ಪುನರ್ವಸತಿ ಮತ್ತು ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕರಡುಯಾದಿಯನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿದ ಕುರಿತು.
9 13/09/2017 ಎಲ್ಎಕ್ಯೂ/ಎಸ್ಆರ್-05/2016-17 ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮದಭಾವಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗು ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಾಗಿ ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮದಭಾವಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆಲವು ಜಮೀನುಗಳ ಭೂಸ್ವಾಧೀನತೆಯ ಕುರಿತು ಕಲಂ 11(1) ರ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ಬಗ್ಗೆ.
10 15/09/2017 ಎಲ್ಎಕ್ಯೂ/ಎಸ್ಆರ್-01/2015-16 ಬೀಳಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಮಲಝರಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಾಗಿ ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಕಿಶೋರಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆಲವು ಜಮೀನುಗಳ ಭೂಸ್ವಾಧೀನತೆಯ ಕುರಿತು ಕಲಂ 11(1) ರ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ಬಗ್ಗೆ.